Herpes väntar också på att restriktionerna lättar

herpes virus

Herpes simplex virus situationen förväntas förvärras efter pandemin. Det är många av oss som har stora förväntningar på den tiden när pandemin och restriktionerna släpper sitt grepp och man återigen kan ta upp det normala livet. För många i aktiv sexuell ålder betyder det att kunna återupprätta ett aktivare sexliv, med bättre möjligheter att hitta […]

Testa brunnsvattnet, det är viktigt

testa brunnsvattnet

Testa brunnsvattnet, när ska man göra detta? Många av oss får sitt hushållsvatten från brunnar. För att undvika hälsoproblem är det viktigt att vattnet vi använder är rent och inte innehåller föroreningar så som kemikalier. Eller bakterier. Därför ska man testa vattnet regelbundet, rekommendationen är minst var tredje år. Många gör det oftare, med dagens […]

Användande av narkotikaklassade preparat leder ofta till missbruk

Användande av narkotikaklassade preparat leder ofta till missbruk. – Testerit.se Kompistryck och fest är vad som ofta triggar igång experimenterande med narkotikaklassade preparat. Inte för att bli fast i detta för dom flesta förstår att risk finns för problem längre fram men pga kompistryck prövar många. Till en början är detta möjligt att själv styra. […]

Rent vatten – snart en handelsvara?

rent vatten snart en handelsvara

Rent vatten snart en handelsvara Källor: WHO, LUT Är rent vatten snart en handelsvara? Vatten är en av de viktigaste grundbultarna i vår existens på jorden. Resurserna är dock begränsade och det gör vattnet till en av dom stora existensfrågorna som kommer att behöva lösas under dom närmaste trettio åren. Vatten är redan i högsta […]

Spridning av coronavirus luftvägen

korona virus sprider sig

Det finns bevis för att spridning av coronavirus kan ske luftvägen . I en workshop påUS National Academy of Sciences i augusti var experter från olika områden överens om att det finns tecken på att coronavirus sprids luftvägen. Sars-CoV-2 rna har hittats i luftburna aerosoler. Placeringarna av upptäckten och partikelstorlekar tyder på att viruset har […]

ATT TESTA VATTENKVALITETEN ÄR VIKTIGT, DÄRFÖR BÖR KRANVATTEN TESTAS

VARFÖR SKALL KRANVATTEN TESTAS? Regelbunden testning av kranvatten är en viktig del av kontrollen av tillståndet hos en säker och tillförlitlig vattenkälla Baserat på testresultaten kan specifika vattenkvalitetsproblem åtgärdas på rätt sätt. ÄR DET SÄKERT ATT DRICKA VATTNET? Kvaliteten på vattenkällan kan förändras med tiden, även plötsligt. Förändringar i vattenkvaliteten kan gå obemärkt förbi eftersom […]

Rent vatten

rent vatten

Artikelbild: Anne Saarinen/Vastavalo.fi Förord Robi Lindström/Testerit.fi, som har översatt denna artikel: Hittade denna artikel om rent vatten under min research för nästa blogg artikel, den handlar om det rena vattnet som vi i Finland (och Sverige) har tillgång till. Länderna har samma förutsättningar, dvs tillgång till rent vatten i överflöd och nu har diskussionen om […]

Sexuell frustration efter korona restriktioner samt höga sommartemperaturer ökar risken för sexuellt överförbara sjukdomar

sexuell frustration efter korona

Sexuellt överförbara sjukdomar förväntas öka i takt med att restriktionerna mildras och vädret blir varmare Sexuell frustration för att korona restriktionerna har minskat antalet personer och statistiskt inrapporterade infektioner i sexuellt överförbara sjukdomar, men det förväntas nu att nedmonteringen av restriktionerna kommer att leda till att människor har mer aktivt sex. Varma somrar och helgdagar […]