Användande av narkotikaklassade preparat leder ofta till missbruk

Användande av narkotikaklassade preparat leder ofta till missbruk. – Testerit.se Kompistryck och fest är vad som ofta triggar igång experimenterande med narkotikaklassade preparat. Inte för att bli fast i detta för dom flesta förstår att risk finns för problem längre fram men pga kompistryck prövar många. Till en början är detta möjligt att själv styra. […]

Cannabis

Cannabis som drog. Drogtest fakta, missbruk fakta Cannabis är det gemensamma och använda namnet för marijuana, hasch och även hascholja när cannabis används som drog. Dessa utvinnes från hampa, dvs växten Cannabis Sativa. Effekten av användande av Cannabis som drog är ju som bekant berusning. Som alla droger påverkar den kroppen samt även hjärnan. Om […]