Vattenkvaliteten kan variera inom vattenförsörjningsnätet

hushållsvattnets kvalitet

I Finland är hushållsvattnets kvalitet i princip god i städer och kommuner och uppfyller kraven i förordningen om hushållsvatten. Även om vattenkvaliteten ständigt övervakas, bakterier eller andra främmande ämnen kan komma in i vattenförsörjningsnätet. Mätningarna vid vattenverket kan vara ok, men någon gång situationen för vattenförsörjningsskatten kan vara annorlunda. Problemet märks ofta först när fler […]

Lite fakta om hälsoproblem beroende på mögel i byggnader

hälsoproblem beroende på mögel

Om hälsoproblem beroende på mögel Det är vanligt att vi människor känner av symptom som är relaterade till inomhusmiljön där vi befinner oss i. Saker som huvudvärk, trötthet, luftvägsirritation samt hudbesvär är vanliga. Socialstyrelsen genomförde år 2009 en miljöenkät där 14% upplevde problem som kom sig av inomhusmiljön som dom vistades i. Allergiker i ännu […]