Testa brunnsvattnet, det är viktigt

testa brunnsvattnet

Testa brunnsvattnet, när ska man göra detta? Många av oss får sitt hushållsvatten från brunnar. För att undvika hälsoproblem är det viktigt att vattnet vi använder är rent och inte innehåller föroreningar så som kemikalier. Eller bakterier. Därför ska man testa vattnet regelbundet, rekommendationen är minst var tredje år. Många gör det oftare, med dagens […]

ATT TESTA VATTENKVALITETEN ÄR VIKTIGT, DÄRFÖR BÖR KRANVATTEN TESTAS

VARFÖR SKALL KRANVATTEN TESTAS? Regelbunden testning av kranvatten är en viktig del av kontrollen av tillståndet hos en säker och tillförlitlig vattenkälla Baserat på testresultaten kan specifika vattenkvalitetsproblem åtgärdas på rätt sätt. ÄR DET SÄKERT ATT DRICKA VATTNET? Kvaliteten på vattenkällan kan förändras med tiden, även plötsligt. Förändringar i vattenkvaliteten kan gå obemärkt förbi eftersom […]