Luftrenare till hjälp för att rengöra luften inomhus

Luften inomhus

Allt fler människor lider av inne luft problem. Luften inne i problem fastigheter orsakar täppt näsa, hosta, irritation av ögonen, heshet samt tal problem.

Skillnaden märks när man vistas någon annanstans för då avtar eller försvinner dessa problem. Förutom symptomen känner man igen dålig luft ofta från en unken och torr luft.

Långvarig vistelse i en ”sjuk byggnad” försämrar problemen som beskrivits här ovan och tex astma och atopiska allergier reagerar kraftigt till inne luft problem. Långvarig vistelse kan dessutom förorsaka ständiga ”influensa” symptom samt trötthet hos vissa människor.

Ägaren av fastigheten är alltid ansvarig för denna. För en hyresgäst kan det vara problematiskt att uppvisa att problemen beror på just kvaliteten av luften. Ofta händer då att ägare förhåller sig nonchalant till problemet av rädsla för reparationskostnader och kan tex påstå att den som klagar har mentala problem.

Om det finns synliga skador och fel som tex mögel eller vattenskador underlättar det om man kräver reparationer. Största problemen förekommer dock i fastigheter där ej synliga skador går att upphitta men människorna trots det uppvisar symptom.

För att kunna konstatera problemen ur medicinsk synpunkt underlättar det att kunna påvisa (efter en undersökning) vilka mikrober som finns på ytorna inomhus. Om det finns mögel mikrober som förekommer i fuktiga utrymmen eller om de är sådana som bara finns utomhus. Med motreaktionsämnen kan man också utesluta många ämnen som förorsakar allergiska reaktioner.

Luftrenare

Med luftrenare kan man lindra eller helt ta bort inne luft problem.
En luftrenare som har filtrering i flera steg är bra för att minska eller ta bort orenligheter i luften. Problemet är apparaternas låga effekt, all luft som finns i utrymmet är omöjligt att få att passera genom enheten.

En ozonation luftrenare förstör mikrobernas DNA och gasformade orenligheter faller sönderi processen. Dessa apparater bör inte missförstås för att vara ozonerare. Förhöjning av ozon nivån inne i luften förorsakar andra hälsoproblem.

Apparater som använder syrehöjning eller fotokatalys metodik producerar med hjälp av UV ljus och katalysator samma syresättare i luften som uteluft av bra kvalitet uppvisar normalt.

Dessa maskiner kan användas på ett bra och säkert sätt inne i utrymmen där man vistas.

Utan denna självrengörande funktion skulle det överhuvudtaget inte finnas liv på jorden. Den rena luften som uppstår av fotokalysen sprider sig med hjälp av diffusion till hela utrymmet.

Som vi har lärt oss under historielektioner så har förmögna människor med lungproblem i alla tider sökt sig till antingen bergen eller havet, för den välgörande luftens skull. I Finland var tuberkulos länge en folksjukdom, sanatorierna byggdes högt upp på kullar där det fanns rikligt med tallskog.

För man hade märkt att luften var bättre, senare kunde forskare konstatera att på dessa ställen förekom i stora mängder självrengörande syresättare som naturligt finns i atmosfären.

Luftrenare lagar inte byggnader men med bra sådana kan man rena inne luften tillräckligt för att det ska gå att använda utrymmet, ända tills tillräckliga undersökningar har gjorts och reparationer påbörjats.

Clean Air luftrenare renar luften effektivt, ända upp till 99% av bakterier, mögel, virus och obehagliga lukter.

Luften inomhus tester

Testerit Chat

)
    is typing...

    Voit olla meihin yhteydessä alla olevalla lomakkeella.

    Lähetä viesti Cancel