BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Informationsskydd

INFORMATIONSKYDD FÖRFARANDE

 

Uppdaterad senast 24.05.2018

  1. Allmänt

Global Network Oy (Ab) / testerit.fi/ är ett I Finland registrerat bolag, på addressen Vähäheikkiläntie 56 C, 21810 Åbo.

Detta är informationskydd förfarandet för Testerit. När du kontaktar oss första gången för att tex göra en beställning av varor eller tjänster godkänner Du samtidigt vårt informationsskydd förfarande och ger ditt tillstånd så att vi kan registrera dina personuppgifter. Du ger samtidigt tillstånd för oss att använda elektroniska system för att överföra Dina uppgifter för att skicka information.Att skydda Dina personuppgifter är av största vikt för Testerit. Vi samlar och använder informationen om Dina personuppgifter enligt Finska dataskyddlagen samt EU:s allmänna informationsskydd författning nr 2016/679 (the EU General Data Protection Regulation, GDPR) och följer gällande lagstiftning noggrant. För att kunna erbjuda Dig varor och tjänster och sköta vårt åliggande gällande detta behöver vi kunna använda dina uppgifter på nedan beskrivet sätt.

2. Uppgifter som sparas i register

Detta informationsskydd förfarande gäller elektroniskt och skriftligt inkommande personuppgifter som kommer från olika källor.

Du ger oss uppgifter om dig eller ditt företag i samband med köp, vid offert förfrågan, vid prenumeration av vårt nyhets utskick, genom att följa oss på sociala medier eller vid annan kontakt med E-post eller telefon. Vi får sammanställa dessa ur olika källor inkomna uppgifter i vårt kundregister.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee meille sähköisesti ja kirjallisesti tallentuvia henkilötietoja, jotka ovat peräisin eri lähteistä.

Uppgifter som vi kan spara om dig: (Obs. Alla här nämnda uppgifter sparas eventuellt inte):

  • Person och kontakt uppgifter: namn, fakturerings- och leverans adress, E-post adress, telefon nummer.
  • Uppgifter om produkt/tjänst:uppgifter om varor och tjänster som du har köpt eller visat intresse för.
  • Historik: tidigare inköp, returneringar, betalningshistorik.
  • Personifiering: tex IP-adress, lokaliserings information, språk, browser inställningar, tidzon, operativsystem, dataplatform samt visnings inställningar.

3. I vilket syfte uppgifterna sparas

Uppgifterna hanteras och sparas för att dom är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra åligganden med dig och även för att vi i framtiden ska kunna kommunicera med dig och informera dig om våra erbjudanden på ett bra sätt. Vi kan även analysera och sammanställa uppgifter från olika kundgrupper för att, med rätt utveckla våra produkter och tjänster.

Websajtens trafik och analys-cookies: Testerit samlar, sparar och analyserar trafiken som förekommer på Testerit sajten för att kunna utveckla funktion och användare upplevelse av denna.

Detta gör vi med hjälp av cookies. Detta är en liten text fil som vår server installerar i apparaten som du använder när du besöker testerit sajten. Genom att använda vår sajt godkänner du att cookies används. Detta innehåller användande av personuppgifter och baseras på ditt godkännande, som när som helst kan fråntas.

Vi använder följande typer av cookies:

  •  tillfällig, som avlägsnas från din apparat när du stänger browser eller mobil appen.
  • permanent, som sparas i apparaten som används tills du tar bort den eller den utgår pga tid.
  • Tredje part cookies som kommer från andra sajter, tex Facebook.

Direkt marknadsföring som du gett tillstånd för:

Om du har gett medgivande så kan vi använda E-post adressen och/eller telefonnumret och skicka utskick med marknadsförings material eller produkt nyheter som riktar sig speciellt till dig. På så sätt kan vi omarbeta våra erbjudanden baserat på uppgifterna som vi har registrerat så som tidigare inköp, eller från andra håll insamlade uppgifter som tex födelsedag, kön, adress (profilering).

Du kan återta ditt tillstånd när som helst och motsätta dig till detta genom att kontakta oss på sätt som beskrivs här under eller avbeställa vårt nyhetsbrev.

4. Vem vi kan dela dina uppgifter med

För att kunna fullfölja våra åligganden mot dig som kund kan vi vid behov behöva dela information med tredje parter så som transportbolag, varuleverantörer, IT bolag, marknadsföringsbolag, bokföringsbolag, betallösnings bolag, akrediterade återförsäljare och service bolag.

I dessa situationer följer vi gällande lagstiftning samt gängse förfaringssätt för att säkerställa dig privat samt följa informationsskydd förfarandet.

Vi ger aldrig ut information åt tredje part förutom vad lagen säger eller om vi har säkrat ett medgivande från dig för detta ändamål.

5. Var uppgifterna förvaras

Vi förvarar dina personuppgifter på servrar som på säkert sätt finns inom EU/ETA området. Eftersom vi prioriterar säkerheten högt flyttas aldrig uppgifter utanför nämnda geografiska område.

All personal som hanterar dina uppgifter har tystnadsplikt gällande alla personuppgifter. I enstaka fall kan det förekomma behov att flytta över uppgifter via områden utanför EU/ETA, när sådant sker säkrar vi alltid att säkerhetsföreskrifter och lagstiftning gällande informationshantering av denna typ efterföljs noggrant. Tex EU kommissionens säkerhetsföreskrifter eller EU-US privacy shield är då vad som främst gäller.

6. Förvaring och raderande av informationen

Vi förvarar informationen så länge som det är ändamålsenligt att göra så för att fullfölja våra åligganden eller så länge som annan lagstiftning tex bokföring kräver.

Exempel: vi raderar informationen som finns på ”dina sidor” när kontot stängs, medan information som gäller kontaktpersonen till kontot samt faktureringsuppgifter sparas i 5 (fem) år så att vi kan hantera kommande förfrågningar och uppfölja bokförings lagstiftningen. Vi raderar eller anonymiserar uppgifterna efter fem år, om du inte har loggat in på kontot under den tiden och begärt att tex få se din köphistorik. Du kan be att få se dina personuppgifter hos oss samt begära att dessa avlägsnas via sajten eller genom att kontakta oss på sätt som beskrivs här nedan.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att, om du så begär få ta del av person informationen som vi har sparat eller annars kan hantera. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade och i vissa situationer att begränsa våra rättigheter för hantering av dessa eller få dem helt raderade. Du kan återta ditt medgivande för hantering och lagring när som helst (på ovan beskrivet vis) utan att detta ändå inverkar på redan tidigare utförd laglig hantering av dina personuppgifter.

8. Uppdateringar och förändringar

Detta informationsskydd förfarande kan uppdateras eller ändras. När vi gör förändringar dateras alltid detta så att sista förändringsdatumet är lätt synligt. Om detta förfarande ändras eller sättet vi hanterar dina uppgifter i vårt register ändras informerar vi om detta antingen genom att på förhand meddela om detta på sajten eller genom att skicka ett utskick direkt.

9. Kontakt uppgifter

Om du har frågor om informationsskydd eller cookies kan du kontakta: [email protected]

 

Rulla till toppen