1 produkt

Candida albicans är en i tarmfloran vanlig patogenisk jäst som inte kan föröka sig utanför kroppen.