BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Fentanyl: Europas nya drogkris knackar på dörren

Fentanyyli monen huumekuoleman takana

Det finns mörka moln på den europeiska narkotikamarknaden eftersom fentanyl och andra syntetiska opioider hotar att sprida sig snabbt till Europa. Opioidkrisen i USA har varit ett varnande exempel, men narkotikaproblemet sträcker sig inte längre än till Atlanten. Experter och tjänstemän är alltmer oroade över att Europa kan stå inför en opioidepidemi liknande den i USA. Under den senaste tiden har flera dödsfall orsakade av fentanyl upptäckts i Estland och Sverige, och faran väntas sprida sig även till Finland.

Farorna med fentanyl

Fentanyl är en syntetisk opioid och ett receptbelagt läkemedel som förskrivs till cancer och andra svårt sjuka patienter som lider av svår smärta. Det används också vid anestesi. Detta läkemedel är hundra gånger starkare än morfin, vilket gör det mycket farligt. Även en liten mängd, upp till två milligram, kan vara dödlig. Det är därför fentanylspetsade droger är billigare, mer beroendeframkallande och farligare.

Faran med fentanyl beror på dess extrema styrka och snabba verkan. Eftersom fentanyl binder till opioidreceptorer i hjärnan mycket mer effektivt än morfin orsakar det snabbt en stark känsla av eufori, vilket ökar risken för beroende. Detta läkemedel är särskilt farligt eftersom det ofta förväxlas med andra droger utan användarens vetskap. Således vet användaren inte den verkliga styrkan hos det ämne han tar, vilket lätt leder till överdosering och dödsfall.

Risken för överdosering ökar också av att fentanyl har en andningsförlamande effekt. Vid överdosering kan andningen sakta ner eller upphöra helt, vilket orsakar allvarlig syrebrist och kan leda till döden inom några minuter utan snabb hjälp. Naloxon som används vid räddningsinsatser kan häva effekten av opioider, men fentanyl kräver ofta fler doser än överdoser av andra opioider.

Problemen med fentanyl är inte begränsade till dess användning som drog eller illegal drog. Via internet och sociala medier är det mycket enkelt att beställa förfalskningar som innehåller fentanyl. Den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat, vilket också återspeglas i narkotikarelaterade dödsfall. Många ungdomar beställer droger och droger på nätet utan att veta att de kan innehålla dödliga mängder fentanyl. Hannu Sinkkonen, chef för förundersökningen och chef för tillsynen vid Tullen, påpekar att största delen av beställningarna kommer från opålitliga hooha-objekt, som inte är riktiga apoteksobjekt, utan endast försäljningsställen som säljer läkemedel. Även om dessa webbplatser kan se officiella ut, är de inte det. Sinkkonen betonar att sådana platser inte är tillförlitliga och att de kan leda till att farliga ämnen sprids. 【MTV】

Krisen i USA

I USA har fentanyl orsakat förödelse som aldrig förr. Förra året, 2023, dog cirka 75 000 personer av en överdos av syntetiska opioider (fentanyl). Fentanylöverdoser har blivit den vanligaste dödsorsaken bland 18- till 45-åringar och överträffar självmord och bilolyckor. Fentanyloffren blir allt yngre och sociala medieplattformar distribuerar receptbelagda narkotiska läkemedel, ofta förfalskade läkemedel som innehåller fentanyl. Det är enkelt att beställa läkemedel och läkemedelsförfalskningar på nätet och i sociala medier. Den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat, vilket också återspeglas i narkotikarelaterade dödsfall. Unga människor är så proaktiva att de hittar sätt att beställa läkemedel och förfalskade läkemedel på nätet, vilket kan få dödliga konsekvenser.

Situationen i Europa

Situationen i Europa är ännu inte lika allvarlig som i USA, men experter varnar för att det bara är en tidsfråga. Under 2022 dödade droger som fentanyl 163 personer i EU, och antalet ökar. Opiater var inblandade i narkotikarelaterade dödsfall under 2022 enligt följande: Finland 80,8 %, Sverige 85,8 % och Estland 89,7 %. Myndigheterna varnar för att organiserade kriminella grupper har börjat distribuera fentanyl i Europa.

Under 2022 rapporterade de nordiska och baltiska länderna en ökning av tillgången till syntetiska opioider och relaterade skador, inklusive narkotikarelaterade dödsfall. Preliminära uppgifter för 2023 bekräftar att denna trend kommer att fortsätta. Tidigare har det funnits särskilda farhågor om fentanylderivat, till exempel det mycket potenta karfentanil, som fortfarande beslagtas i vissa EU-länder. Under de senaste åren har dock nitazener, som är mycket potenta opioider och som härrör från 2-bensyl-bensimidazol, också upptäckts i Europa. De vanligaste ämnena som identifieras som nitazener är protonitazen, metonitazen och isotonitazen.

Fentanylsituationen i Sverige

I Sverige har fentanyl blivit ett växande problem under de senaste åren. Enligt Folkhälsomyndigheten har antalet dödsfall relaterade till opioider och fentanyl ökat markant. År 2020 rapporterades 592 dödsfall orsakade av överdosering av opioider, varav en betydande del var kopplad till fentanyl och dess derivat. Under 2021 fortsatte trenden med ökande dödsfall, vilket speglar den allvarliga situationen i landet. År 2022 rapporterades att opioider, inklusive fentanyl, var inblandade i 85,8 % av alla narkotikarelaterade dödsfall i Sverige. Bland unga under 25 år har fentanylrelaterade dödsfall ökat, med en markant ökning i antalet av förgiftningar där fentanyl påträffats i tester. Myndigheter har uttryckt stor oro över den snabba spridningen av fentanyl och dess förfalskningar, särskilt bland unga och personer med missbruksproblem. Effekterna av fentanyl på folkhälsan i Sverige är allvarliga, och insatser för att minska tillgången och användningen av dessa farliga substanser är av yttersta vikt.

Narkotikarelaterade dödsfall bland unga i Finland

Narkotikarelaterade dödsfall bland unga har ökat oroväckande i Finland. År 2022 dog i Finland 79 personer under 25 år till följd av förgiftning orsakad av narkotika. Sammanlagt dog nästan 300 unga i åldern 10–25 år förra året. Tecken på narkotikaanvändning hittades i nästan hälften av dödsfallen. Finland är redan ett av de ledande länderna i Europa när det gäller narkotikarelaterade dödsfall bland personer under 25 år. Även om receptbelagda läkemedel från utlandet beställs på nätet till Finland, har fentanyl ännu inte påträffats i dem. Detta innebär dock inte att situationen kommer att förbli oförändrad.

Det är enkelt att beställa läkemedel och läkemedelsförfalskningar på nätet och i sociala medier. Den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat, vilket också återspeglas i narkotikarelaterade dödsfall. Unga människor är så proaktiva att de hittar sätt att beställa läkemedel och förfalskade läkemedel på nätet, vilket kan få dödliga konsekvenser.

Läkemedelsflödet från Asien

Många av de droger som används i Europa kommer från Asien. Kina är ett av de viktigaste ursprungsländerna för fentanyl som smugglas in i USA, och samma rutt hotar Europa. I Finland har 134 olika narkotikapreparat påträffats, av vilka största delen är designerdroger. Enligt Sinkkonen tar Finland emot mycket narkotika från Fjärran Östern, särskilt från Kina och Indien, som är stora länder inom läkemedelsindustrin.

Insatser i Europa

Europeiska unionen har vidtagit åtgärder för att förhindra att en kris som den i Förenta staterna uppstår.

Ett nytt organ som inrättats av Europeiska unionen, Europeiska unionens narkotikamyndighet (EUDA), syftar till att stärka EU:s kapacitet att bekämpa narkotikaproblem. Myndigheten inriktar sig på att förbättra den narkotikarelaterade beredskapen genom fyra huvudverksamheter: föregripande, varning, bemötande och lärande.

Mer än 200 miljoner euro har öronmärkts för byrån för att finansiera strängare gränskontroller med modernare instrument. Europol kommer också att intensifiera sitt samarbete med Förenta staterna för att få bättre information om kriminella organisationer som är verksamma inom narkotikahandel.

Slutsatser

Narkotikakrisen i Europa är ett allvarligt hot som måste tas på största allvar. Spridningen av fentanyl måste stoppas innan den når samma omfattning som i USA. Samarbete och stränga kontroller är nyckeln till att bekämpa denna fara. Experter och myndigheter är överens om att Europa inte kan undvika denna kris om inte snabba och effektiva åtgärder vidtas. Hotet från fentanyl är verkligt och måste åtgärdas omedelbart.

Källor:

Rulla till toppen