BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

ETG alkoholtest

kr89,00kr590,00

Ett tillförlitligt och lättant alkoholtest upptäcker alkoholkonsumtion upp till 5 dagar efter alkoholkonsumtion.

 • övervaka alkoholkonsumtionen i olika yrken, såsom piloter, sjukvårdspersonal osv.
 • utbildningsinstitutioner och övervakning av alkoholkonsumtionen bland ungdomar
 • övervakning av skär- och avgiftningsbehandling
 • Resultat klart inom fem minuter.
 • Snabb och anonym postleverans

 

SKU DET-101 Kategoria

ETG-alkoholtest upptäcker alholanvändning även efter att alkoholen har avlägsnats från kroppen. Testen utförs på ett urinprov och mäter koncentrationen av etylglukuronid (ETG), en metabolit som framställs av alkohol, med en känslighet på 500 ng /ml. Etylglukuronid kan fortfarande ses i urinen i flera dagar till efter att alkoholen har avlägsnats från kroppen. Hos alkoholberoende patienter och efter en stor mängd alkohol, t.ex. vid alkoholförgiftning kan ETG detekteras i urin upp till 130 timmar efter konsumtion av alkohol (cutoff 500 ng/ml, intervall ca 40 till 130 timmar). Testkänslighetsgränsen på 500 ng/ml utesluter annan exponering för alkohol, såsom kosmetiska produkter som innehåller alkohol, munvatten och desinfektionsmedel.

Använda ETG-alkoholtest

Detta test används rutinmässigt vid alkoholavvänjning och avgiftning, levertransplantationskliniker och yrken där alkoholkonsumtionen är begränsad. Sådana yrken omfattar t.ex. piloter, medicinsk personal, militära yrken och advokater. Testet lämpar sig också för att övervaka alkoholkonsumtionen bland ungdomar, till exempel på utbildningsinstitutioner.

ETG-testinstruktion:

 1. Urinprovet kan tas alla tider av dygnet, i en ren behållare och testen utförs omedelbart. Vid behov kan den också förvaras i kylskåp i 2 dagar eller frysas under en längre tid, i vilket fall den först måste tillåtas värma upp till rumstemperatur och blandas väl. Alla kristaller och fällningar ska avlägsnas eller tillåtas att sätta sig längst ner i behållaren för att möjliggöra test från klar urin.
 2. Förvara testremsorna i rumstemperatur och testa omedelbart från färskt urinprov. Värm upp kallt prov till rumstemperatur. Riv eller skär upp ändan av testremsa påsen och dra ut remsan.
 3. Håll remsan i den ände som anges av ETG-symbolen, sänk ned änden markerad med pilraden upp till en centimeter djup (maxlinjen får inte fuktas) i provet och håll den där tills den rödaktiga lösningsfronten absorberas (10-15 sekunder).
 4. Lyft remsan från provet, slå av vätskan som sitter fast på remsan och placera remsan horisontellt, t.ex. ovanpå provbehållaren eller på ett bord. Ta tid med klocka.
 5. Läs resultatet från testområdet på remsan efter 5 minuter (inte längre ≥ efter 10 minuter), i vilket fall bakgrunden ska vara jämnt ljus och C-linjen klar och tolka resultatet enligt följande:
 • NEGATIV = ingen ETG överskrider testkänslighetsgränsen när både T- och C-linjerna visas. Resultatet tolkas alltid som negativt när en svag linje visas i T-zonen.
 • POSITIV = provet innehåller en ETG som bildas av alkohol i kroppen när T-linjen saknas, men C-linjen visas.
 • MISSLYCKADES (ogiltigt) när C-raden saknas.
ETG pikatestin lukeminen
Läs testresultatet efter 5 minuter

 

 

 

 

 

 

 

 

Om alkoholism och alkoholberoende som sjukdom

Våra tester för droger

Vikt 0,02 kg
Dimensioner 15 × 5 × 1 cm
Antal av producter

1 st, 3 st, 5 st, 10 st

Rulla till toppen