BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Kratomtest

kr90,00kr350,00

Kratom drogtest upptäcker användning av kratom i en urin och dricka prov för upp till 9 dagar

 • Känslighet 300 ng/ml
 • Noggrannhet 99,7% jämfört med laboratorietester.
 • Resultat inom 5 minuter.
 • Snabb ochdiskret postleverans
 • Alternativt också mot en extra kostnad till Post ombud
Artikelnummer DKRA-101 Kategoria

Kratomtest mäter mitragynin och 7-hydroxymitragynine alkaloidrester närvarande i ett urin- och dryckesprov. Kratom är märkbar 7-9 dagar efter användning, beroende på mängden och regelbundenheten i användningen. Testets känslighet är 300 ng/ml (mitragynine).

Vad är Kratom?

Kratom ”örtläkemedel” erhålls från bladen av speciosaträdet från Sydostasien. Där har lokalbefolkningen använt det i århundraden som ett stimulerande, smärtlindrande och berusningsmedel, antingen tas oralt eller genom att röka. Dess användning har sedan spridit sig till andra delar av världen. Runt om i världen har användningen av läkemedelsväxten, som är kopplad till opioidkrisen och till och med kopplad till överdoser, också blivit vanligare i Sverige. I Sverige, Kratom klassificeras som ett förbjudet psykoaktivt ämne på den svenska konsumentmarknaden, så det får inte importeras, säljas eller vidarebefordras. .

Kratom innehåller inte opiater, men det innehåller alkaloider, främst mitragynine och 7-hydroxymitragynine, som verkar på opioidreceptorer i hjärnan. I små doser har den en stimulerande effekt och används som ett underhållningsläkemedel (fest drog), antingen ensamt eller för att förstärka effekten av andra droger. I höga doser liknar dess effekter opioider och det används för att lindra kronisk smärta. Opiatmissbrukare använder Kratom som ersättning för opiater,

Vid intag oralt, effekten av Kratom börjar visa efter ca 15-20 minuter.

Biverkningar: illamående, svaghet, alkoholliknande baksmälla. Toleransen ökar snabbt och är beroendeframkallande vid regelbunden användning.

Kratom Drug Test Strip Bruksanvisning

 1. Urinprovet kan tas alla tider av dygnet, i en ren behållare och testen utförs omedelbart. Vid behov kan provet också förvaras i kylskåp i 2 dagar eller frysas under en längre tid, i vilket fall det först måste tillåtas att värmas upp till rumstemperatur och blandas väl. Alla kristaller och fällningar ska avlägsnas eller tillåtas att sätta sig längst ner i botten av behållaren för att möjliggöra test från klar urin.
 2. Förvara testremsorna i rumstemperatur och testa omedelbart från färskt urinprov. Värm upp kallt prov till rumstemperatur. Riv eller skär änden av testremsa påsen öppen och dra ut remsan.
 3. Håll remsan i slutet som indikeras av KRA-symbolen, sänk ned änden markerad med en rad pilar till ett djup av högst en centimeter (MAX-linjen får inte bli våt) i provet och håll den där tills den rödaktiga lösningens front absorberas (10-15 sekunder).
 4. Lyft remsan från provet, slå av vätska som sitter fast på remsan och placera remsan horisontellt, t.ex. ovanpå provbehållaren eller på ett bord. Ta tid med klocka.
 5. Läs resultatet från remsans testområde efter 5 minuter (inte längre ≥ 10 min), i vilket fall bakgrunden ska vara jämnt lätt och C-linjen klar och tolka resultatet enligt följande:

Kratom drogtestresultat

 • NEGATIV = ingen mängd kratom som överskrider känslighetsgränsen för testet när både T- och C-linjerna är synliga. Resultatet tolkas alltid som negativt när en linje, även en svag sådan visas i T-zonen.
 • POSITIV = provet innehåller kokain när T-linjen saknas, men C-linjen visas.
 • MISSLYCKADES (ogiltigt) när C-raden saknas. Gör ett nytt test med en ny remsa.

 

drogtest info

Andra drogtester

Vikt 0,02 kg
Dimensioner 15 × 5 × 05 cm
Antal av producter

1 st, 3 st, 5 st

Rulla till toppen