MyDNAPedia Nutrition

kr950,00

My DNAPedia Nutrition är en finsk gentest som hjälper dig med rätt föda och testar dina olika genetiska metabolismer med olika näringsämnen.

Gäller bland andra fetter (upptagningsförmåga), kofein metabolismer och folater.

Med denna test till hjälp kan du planera din föda optimalt med iakttagande av dina personliga genetiska kriteria samt få hjälp att se eventuella extrabehov av tex några vitaminer och/eller andra näringsämnen.

Ifall du idrottar med bestämda mål i sikte eller motionerar för din hälsa så är denna produkt för dig!

Vi är alla unika så för att uppnå bästa resultat med träningen uppnås dessa bäst om man tar dom egna genetiska behoven i beaktande.

Obs! testrapporten är på engelska eller finska