Det här avtrycket uppdaterades senast den 6.12.2022.

Ägaren till denna webbplats är:

Global Network Oy Oy
Vähäheikkiläntie 56C
20810 Turku
Suomi Finland
Finland
E-post: if.tiretset@ofni
Telefonnummer: 040 2213493
VAT ID: FI10746199

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Global Network Oy Oy:

Mikko Soini

1. Allmänst

1.1 I enlighet med förordningen om tvistlösning online i konsumentfrågor (ODR-förordningen):

Vi vill informera dig om möjligheten för konsumenter att lämna in klagomål till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online som finns på följande webbadress: ec.europa.eu/odr

Vi är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.