BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Cannabis

Cannabis som drog. Drogtest fakta, missbruk fakta

Cannabis är det gemensamma och använda namnet för marijuana, hasch och även hascholja när cannabis används som drog.

Dessa utvinnes från hampa, dvs växten Cannabis Sativa. Effekten av användande av Cannabis som drog är ju som bekant berusning.

Som alla droger påverkar den kroppen samt även hjärnan.

Om vi ser lite bakåt i tiden var det förr inte helt ovanligt att stöta på berusade personer tex på jobbet.

Då var orsaken till berusningen nästan alltid alkohol. Människor som ofta missbrukade eller annars använde stora mängder alkohol hade kanske effekter kvar i kroppen efter helger eller semestrar.

Och det förekom även att vissa hade med sig ”nånting att dricka” under arbetsdagen.

Detta var ju inte accepterat ens då från arbetsgivarens eller kollegernas håll.

Men det blundades rätt mycket runt detta. Under dom senaste två decennierna eller så har man fått ordning på detta på arbetsplatserna.

Nu blundas det inte mera och berusning på jobbet för alltid med sig följder numera.

Droger missbruk

Men nu har det istället vuxit fram problem som orsakas av missbruk av droger.

Den utan jämförelse vanligaste förekommande drogen är cannabis produkterna.

Därav har det kommit ett behov för snabba och pålitliga drogtester för att kunna testa ute på arbetsplatserna.

Inte bara när misstanke föreligger utan även och kanske främst i förebyggande syfte.

Inom många yrkesgrupper kan det vara direkt av livsavgörande betydelse att personalen är nykter och klartänkt.

Som exempel kan vi ta tex busschaufförer eller skoltaxi. Förstås alla förare av fordon, tunga eller lätta samt förare av alla slag av arbetsmaskiner.

Men även i tex kontorsjobb, undervisning, vård, ja överallt.

Så drogtester på arbetsplatserna har blivit allt viktigare och vanligare.

Numera är det vanligt förekommande i arbetskontrakt att arbetsgivaren har rätt att testa för droger och drogtester förekommer också. Cannabis är som drog den mest förekommande även om många andra också finns.

Även i skolor samt andra läroanstalter har det blivit en del av vår vardag att man kan bli testad.

Förutsättningarna för detta är ju varierande men det kommer inte att minska inom överskådlig framtid utan detta kommer att öka.

Det finns en del tecken där man kan se om en person är påverkad av cannabis.

Om någon verkar vara lite berusad, kanske ovanligt fnittrig och har rödsprängda ögon så kan man misstänka att personen är påverkad.

Och då bör man vidta dom åtgärder som man har möjlighet till.

Åtminstone se till att personen ifråga blir testad eller ta kontakt med någon som har befogenhet att ta tag i ett sådant ärende.

Det kan ju vara en lärare, förman eller chef för verksamheten ifråga.

Varför människor hamnar i missbruk är en större fråga.

Det kan från början vara fråga om grupptryck eller experimentlusta i ungdomen men orsakerna är lika många och varierande som det finns människor.

Och när blir det till missbruk?

Där är det lättare. Om någon kontinuerligt tycker sig behöva berusning från en drog, och måste få mera hela tiden oavsett vad det kan ställa till med.

För personen själv eller andra i personens omgivning så då är det fråga om ett missbruk.

För missbruk finns det hjälp att få. Ett bra ställe att börja kan vara CAN dvs Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Dom har regionala ombud över hela landet och dessa har bra kännedom om vart man rent praktiskt kan vända sig.

Det är viktigt att ta tag i detta så fort som möjligt och speciellt när det gäller ungdomar ska man inte se mellan fingrarna utan ta tag i saken genast.

Innan ett missbruk har blivit ett faktum.

Påståenden om att ”lite röka på” inte är farligt stämmer inte och låter man sådant passera så är det bäddat för trubbel inom kort.

Drogen kan till en början uppfattas ha positiva verkningar men det ändrar fort.

Och en tex 15-åring har inte självkontroll att själv lösa detta, speciellt som det nästan alltid förekommer ett visst grupptryck i frågan.

Så det är ens plikt som förälder, eller lärare eller senare kollega, förman eller chef att ta tag i misstänkt bruk eller missbruk genast.

Och inte låta det passera utan uppföljning.

Det är också så att Cannabis ofta är inkörsporten till missbruk av andra, tyngre droger.

Så därför är det extra viktigt att, speciellt när det gäller ungdomar ta tag i saken genast.

På grund av årstiden är det läge för att i denna artikel koncentrera oss mera på ungdomar då skolan just har börjat med ett nytt läsår.

För att bättre förstå omfattningen så kommer här lite fakta från en undersökning som gjordes år 2015.

Av eleverna i årskurs 9 var det 5% som hade rökt cannabis dom senaste 12 månaderna.

2% hade gjort det under dom senaste 30 dagarna. I årskurs 2 i gymnasiet är motsvarande siffror 11 och 3,5%.

Av dessa var ca en fjärdedel sådana som hade använt en gång.

17% av dessa hade använt mera än 20 gånger.

Statistik om cannabis som drog

är bra för att man ska få grepp om storleken på ett problem.

Här kan man se att det är omfattande. Så föräldrar och lärare behöver vara alerta och följa med i vad som händer.

Ser man på vad användande av cannabis produkter kan ha för följder när det gäller hälsa så finns det numera en hel del forskningsmaterial att ta del av.

Bortsett från att personens beteende blir mera riskfyllt där olyckor lätt kan hända finns det även forskning som tyder på att man senare i livet lättare kan få psykiska problem.

Dvs psykotiska problem och schizofreni.

Även hjärt- och kärlsjukdomar kan påvisas på unga personer som annars ju inte är benägna att lida av dessa problem.

En självklar slutsats är ju att ingen mår bra av att använda droger.

Och att klassa droger i mindre farliga och farliga är lite av hyckleri och förnekande av fakta.

Dom så kallade lättare drogerna är bevisligen början till allt drogmissbruk.

Som med nästan alla problem som man kan möta i livet är det lättaste att få avslut redan vid början.

Att vänta och se om någon råkar i ett drogmissbruk senare är inte rätt väg att gå.

Utan all användning kräver övervakning och uppföljning, speciellt när det är fråga om unga personer.

Drogtester som lätt kan göras hemma är ett bra verktyg för att kontrollera ungdomars eventuella cannabis vanor, då testerna kan påvisa användande upp till 6 veckor från att personen som testas har använt drogen.

Man ska förstås ha förtroende inom familjen och kunna lita på varandra men som förälder har man också en plikt att se till barnets bästa.

Oavsett om det kan bli konfliktsituationer eller inte.

Vem kan testa?

Hur är det då i Sverige utanför hemmet, vem har rätt att testa?

När det gäller skolan så har den rätt att testa om misstanke föreligger. Numera även personer under 15 års ålder utan vårdnadsgivarens tillstånd.

Vid utförande av värnplikt eller civilplikt ska det också bli tillåtet för försvarsmakten att testa.

Redan tidigare i artikeln var det om hur det är i arbetslivet, även där blir det allt vanligare med tester.

Så drogtesterna har kommit för att bli en del av vardagen, det får vi leva med och acceptera.

Vår extra känsliga cannabistest hittar du här

Rulla till toppen