Ett glas tomatjuice dagligen kan minska risk för hjärtproblem senare

berry beverage blended 1365445 1

Ett glas tomatjuice dagligen kan minska risk för hjärtproblem senare

Ny forskning från Japan uppvisar att ett glas tomatjuice dagligen minskar risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Forskarna sammansatte en grupp
bestående av 184 män och 297 kvinnor, alla från Kuriyama i Japan.

Deltagarna fick fri tillgång till
osaltad tomatjuice varje dag under ett års tid.

Medeltalet per dag och deltagare blev
215 milliliter dagligen.

Forskarna samlade specifik data för analys speciellt från 94 av deltagarna, dessa personer hade ett tillstånd som kallas hypertension eller pre hypertension som är ett stresstillstånd i kroppen och som kan anses vara ett förstadium till potentiella hjärtproblem.

Kännetecknande för detta är ett högt blodtryck.

Efter året av dagligt drickande av tomatjuicen var blodtrycket i provgruppen avsevärt lägre.

Medeltalet visade (systoliskt
blodtryck) en nedgång från 141,2 till 137 mm Hg och för det
diastoliska blodtrycket var nedgången från 83,3 till 80.0 mm i
medeltal.

Forskarna kunde även påvisa kraftig
nedgång i låd densitets lipoprotein som mera allmänt är känt som
sk dåligt kolesterol som ju också är typiskt för tillstånd av
hjärt- och kärlsjukdom.

Så slutsatsen blev att det är avgjort
och bevisat hälsosamt med ett glas.

Och det här är ju väldigt lätt att ta till sig, bara att ta det till en vana.

En intressant artikel om hur mycket kaffe man kan dricka dagligen finns att läsa här

Tomatjuice efter träning minskar skador, artikel