BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

DNA tester i sport och idrott

genetiska tester

Inledningsvis

Denna blogg artikel om DNA tester i sport och idrott kommer att till största delen bestå av en artikel ursprungligen skriven av G. Gregory Haff som är professor i styrka och kondition vid Edith Cowan University.

Eftersom artikeln ursprungligen har blivit skriven på engelska har jag översatt efter bästa förmåga. Eventuella fel är således mina som är gjorda i översättningsarbetet.

Lägger en länk på slutet till originalet. För personer med goda kunskaper i engelska bör det vara upplysande att läsa även originaltexten.

Här på Testerit hyser vi ett stort intresse för sport och idrott och vi försöker att finnas i främsta ledet med vårt sortiment av DNA tester för sportintresserade och idrottare.

Oavsett om man tränar för bättre hälsa eller om man har sikte på toppnivå i vad man än håller på med för träning så är nyttan av att veta de egna genetiska förutsättningarna av stor betydelse.

Man kan planera sin träning för individuell anpassning oavsett om man gör DNA tester i sport och idrott själv. Dvs när man känner till sina styrkor och svagheter får man ut mera om man planerar sitt program med dessa i åtanke.

Här följer artikeln från professor G. Gregory Haff:

Kommer genetisk undersökning av atleter att förändra idrotten så som vi känner till den?

Ända sedan den första kartläggningen av det mänskliga genomet har det funnits intresse för att förstå de genetiska faktorer som ligger i grund för prestanda i sport och idrott.

Med ökningen av genetiska tester bland atleter återstår att se hur elit idrotten kommer att förändras över tid.

Förra året meddelade kinesiska ministeriet för vetenskap och teknologi att Kina börjar använda sig av genetiska tester för kinesiska atleter som siktar på Vinter OS 2022.

Testerna kommer att ingå i utval processen för deras eventuella deltagare.

Bekymmer runt detta ökar också då de sjunkande kostnaderna för genetiskt testande har lett till ett allmänt intresse att kommersialisera detta.

Det för med sig att mera konsument orienterade tester kommer ut på marknaden. Utan medicinska forskare eller genetik rådgivning som finns där mellan.

Kritiker bekymrar sig för kvalitetskontroll av de genetiska analyserna samt tolkningen av resultaten. Dom argumenterar att detta kan leda till felaktig information som kan leda till att atleternas framtid inom sin sport kan påverkas.

person swimming in body of water 1263348
Simmare

En närmare synvinkel

Två genetiska variabler är vanligen kopplade till idrott prestationer. Det är ACEII (som associeras med uthållighet) och ACTN3 RR (som associeras med snabbhet och styrka).

Det finns bra vetenskapligt underlag för att koppla dessa gener till idrott prestationer. Men inte lika mycket när det gäller att koppla eventuella framtida individuella prestanda till dessa.

Detta beror på att idrott är komplext och väldigt få grenar hänger enbart på snabbhet, uthållighet eller styrka.

Många faktorer

Det är också många andra faktorer som inverkar när det gäller topp prestationer som andra genetiska faktorer. Både fysiska och psykiska, sedan är det omgivningen mm. Alla dessa faktorer inverkar.

Även med detta i åtanke är det ändå värdefullt som verktyg att förstå individuell respons till sin träning.

Så det är högst troligt att förståelse om genetiska förutsättningarna kan användas till att förbättra individuella träningsresultat bland atleterna.

En i år utgiven rapport om speciella gener som kopplade till aerobisk träning visade på bättre respons till träningen i en grupp idrottare under en åtta veckors studie.

Här kunde genetiska tester användas för personaliserade träningsprogram för att förbättra träningsresultaten.

Etiska frågor

Debatten om genetiska tester i samband med atletiska prestationer har funnits en tid, speciellt när det gäller i samband med rekryterings- och uttagningsprogram.

Många är bekymrade över om detta kan medföra stora utmaningar i samband med OS och andra stora idrottsevenemang.

2015 studerade forskare all litteratur i frågan som fanns tillgänglig i fråga om direkt till konsumenter riktade idrottsorienterade genetiska tester. Specifikt resultat inriktade på talang identifiering och utgav en gemensam rekommendation för användning av dessa. Även Australiens Institute of Sports utgav sitt godkännande.

I dessa dokument föreslogs också att inga barn eller unga idrottare skulle ändra på sin träning eller bli uttagna som talanger i speciella grupper på grund av detta.

Detta främst med tanke på att bevisningen ännu inte är tillräcklig och resultaten potentiellt kunde skada senare i karriären om det skulle visa sig leda till fel träning. Eller ge fel information om deras lämplighet för sporten i fråga.

Svårt att bedöma

På grund av komplexiteten när det gäller idrotts prestationer föreslog utgivarna av rapporten att genetiska tester aldrig skulle användas för medtagande eller avvisande faktorer för talang grupper. Med motiveringen att ” användande av genetiska tester som absolut indikator av idrotts talanger är ovetenskapligt och oetiskt”.

I 2003 rekommenderade Australiens Law and Reform Commission samt National Health and Medical Researc Council att via diskriminationslagstiftning göra det olagligt att diskrimera på grund av en persons verkliga eller inbillade genetiska status.

Fakta är ju att risken för diskriminering kan bli stor på grund av genetiska tester.

Förhålla sig till verkligheten

En studie från förra året som inriktade sig på elit idrott i Storbritannien kom fram till att dom flesta idrottare samt stödpersonal inte var medvetna om genetiska tester för prestationer (92%) eller skaderisk utvärdering (91%).

När stödgrupperna blev tillfrågade om dom skulle överväga genetiska tester var dom flesta intresserade av samband mellan genetiska tester och prestationer (61%) samt till skaderisk utvärdering (78%).

Till frågan om genetiska tester skulle användas för identifiering av talanger var 51% av stödgruppen mindre villiga att tänka sig detta.

Men många nationer använder i ökande grad genetiska tester för att hitta idrotts talanger. 2014 kom det fram att Uzbekistan redan använde sig av genetiska tester för att hitta framtida idrottare till OS.

Det finns oro för att fler och fler länder börjar med detta och som följd leder in idrotten på fel väg med tanke på OS, med även risk för genetisk dopning.

Framtiden

För att säkerställa en framtid där vi använder genetiska tester utan att riskera rent spel inom idrotten bör vi fortsätta att forska i frågor som fördelarna med att veta hur genetik inverkar på individuell prestanda samt skaderisk. Och vi bör ta till vara på informationen när vi utvärderar träningsprogram.

Framtiden bör inte bli att exkludera människor från idrotten utan i att använda genetiken för att kunna ge individerna så exakt information om rätt träning som möjligt.

Så här kan vi hjälpa dem att förverkliga sina individuella drömmar och samtidigt förbli trogna dom Olympiska idealen.

pole vaulter athlete 2310500
Stavhoppare

Här är länken till original artikeln på engelska: http://theconversation.com/will-the-genetic-screening-of-athletes-change-sport-as-we-know-it-122781

Annat

Den i sin tur innehåller en hel del intressanta länkar till mera information i dessa frågor så rekommenderar varmt att läsa den.

Vi på Testerit är fascinerade av möjligheterna som pålitlig genetisk forskning kan ge och gör vårt bästa för att hålla oss i framkanten av utvecklingen.

Vi har redan ett rätt stort urval av genetiska tester i vårt produktsortiment och det växer, det kan man vara säker på.

Vi jobbar med flera akrediterade laboratorier, och försäkrar oss alltid om forskningsbakgrunden beträffande testerna som vi väljer in.

Detta är för att du som kund bara ska behöva topsa dig, samt skicka in provstickan åt oss.

Vi sköter resten och skickar dig svaret som du vill eller behöver få veta. När laboratorieanalysen är klar, det brukar ta ca en vecka.

Alla kanske inte vill veta och det har vi full respekt för. Det är inte trevligt att få veta att man kanske lider högre risk än normalt för en otrevlig sjukdom tex.

Samtidigt bör man dock tänka på att vetskap ibland kan hjälpa till att fatta bättre beslut i livet. Speciellt när det gäller sjukdomar så kan man göra väldigt mycket i förebyggande syfte.

Rätt kost samt tillräckligt mycket rätt sorts motion håller dom flesta sjukdomar borta.

Och vi alla gillar att vara friska.

Våra tester för hälsa, idrott och motion finns här

Rulla till toppen