BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Lite fakta om hälsoproblem beroende på mögel i byggnader

hälsoproblem beroende på mögel
Om hälsoproblem beroende på mögel Det är vanligt att vi människor känner av symptom som är relaterade till inomhusmiljön där vi befinner oss i. Saker som huvudvärk, trötthet, luftvägsirritation samt hudbesvär är vanliga. Socialstyrelsen genomförde år 2009 en miljöenkät där 14% upplevde problem som kom sig av inomhusmiljön som dom vistades i. Allergiker i ännu högre grad, samt barn. Problem upplevdes hemma, på jobbet eller i skolan. mera om hälsoproblem beroende på mögel Svårighetsgraden var varierande från exempelvis lätt ögonirritation till svår astma. Fukt, mögel och ibland även bakterier är etablerat vanligt förekommande inomhus och kan bli så svåra att människor som utsatts behöver söka vård för besvären. 2007 uppgav 18% av svarandena till miljöhälsoenkäten att det finns synliga fuktskador, mögel eller mögellukt där dom befinner sig en stor del av tiden. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) finns tillräckliga indikatorer för att kunna konstatera samband mellan fukt och mögel samt luftvägssymptom. Samband finns också mellan försämring av astma hos både barn och vuxna av samma orsaker. Andra riskfaktorer i inomhusmiljö kan vara:
  • brister i ventilationen
  • Partiklar från städning eller maskiner
  • Dålig lukt
  • Ämnen som lossnar från målning eller byggnadsmaterial
  • allergen från djur, kvalster eller växter mm.
 

SYMPTOM (källa internetmedicin.se)

Vanliga symptom som sätts i samband med fukt och/eller mögel i inomhusmiljön:
  • Slemhinne- och luftvägssymtom – Känsla av irritation eller torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektioner, uppkomst eller försämring av astma.
  • Hudsymtom – Värmekänsla eller rodnad i ansiktet och på halsen, torr, irriterad hud, klåda, hudutslag, försämring av seborroisk dermatit, rosacea, urtikaria eller eksem.
  • Allmänsymtom – Trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, luktöverkänslighet. Det saknas god evidens för samband mellan fukt/mögel inomhus och allmänsymtom. Emellertid kan enligt klinisk erfarenhet allmänsymtom förekomma sekundärt till luftvägssymtom, framför allt rinit med nästäppa.
  • Andra problem – T ex upplevelse av obehaglig lukt, exv av mögel, jord eller källare.
Så det finns orsak att regelbundet testa vad man vistas i. I dagsläget finns flera bra produkter på marknaden som är lätta att använda själv för att testa, eventuella upphittade problem bör dock alltid åtgärdas på ett professionellt sätt. Och det är viktigt att testa när reparationer blivit utförda, dom flesta som jobbar yrkesmässigt med dessa problem ger en garanti på utfört arbete så det ligger i eget intresse att kolla upp om det blev bra.

Bra tilläggsinformation om hälsoeffekter vid mögelproblem inne

Bra produkter för att testa själv eller laboratorie testa vid misstanke om problem med inneluften

Rulla till toppen