BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Hälsoeffekter av boende bland mögel och svamp

mikrober inomhus fukt i byggnad

Negativa hälsoeffekter som orsakas av mikrober

Mikrober inomhus

Negativa hälsoeffekter som orsakas av mikrober: Fukt i byggnad kan starta upp mikrob tillväxt. Från skada i byggnation kan ämnesomsättnings aerosoler (VOC och toxiner) eller partiklar (mikrober, sporer, mycel) lösgöras till luften inomhus.

Hälsoeffekter från att bli utsatt för mikrober

Hur hälsoeffekter utvecklas beror på vad man blir utsatt för, hur länge detta pågår samt personliga variabler som genetiska faktorer, ålder, sjukdomar i luftvägar samt andra sjukdomar.

Hälsoeffekter av mikrober som påträffas vid fuktskador kan delas upp i symptom och sjukdomar.

Symptom

 • luftvägar irritation
 • man blir hes i halsen
 • snuva, tilltäppt
 • hosta och slem
 • svårare att andas eller få luft, pipande i luftvägar
 • Ögon- och hudirritation
 • feber
 • muskel- och ledvärk
 • huvudvärk
 • trött och orkeslös

Sjukdomar

 • Infektioner i luftvägar
 • bihåleinflammation
 • bronkit
 • förkylningar

sjukdomar i luftvägar som

 • alveolit eller mögeldamm i lungor
 • allergier och andra långvariga besvär som
 • astma börjar eller förvärras
 • allergisk snuva
 • allergisk ögoninflammation
 • ledgångsreumatism (samband ännu ej vetenskapligt bevisat men indikationer finns)

Påträffade symptom och sjukdomar som man har funnit hos personer som levat i fuktskadade byggnader (negativa hälsoeffekter som orsakas av mikrober)

Symptom specifikt

 • tilltäppt näsa, kliande känsla i näsa samt snuva
 • hosta
 • svårare att andas, pipande ljud i luftvägar
 • kliande ögon, samt röda rinniga ögon, känsla av att ha grus i ögat
 • hes röst, hes känsla
 • deprimerad och allmänt ”tung” känsla
 • irriterad och röd hud

Rent allmänt

 • Man känner sig trött
 • har huvudvärk
 • illamående förekommer
 • nervös känsla
 • smärta eller värk i leder och muskler
 • febrig, frusen, låg kroppstemperatur

Allergier

 • snuva
 • bindhinneinflammation i öga
 • astma
 • alveolit (inflammation av lungblåsor)
 • försämring av atopiska hudproblem
 • Infektioner
 • bihåleinflammation
 • bronkit
 • öroninflammation

Egenskaperna hos mikrober som orsakar hälsoeffekter hos människor

Fuktskador på byggmaterial kan lösgöra partiklar (mikrober, sporer, mycel) eller ämnesomsättnings aerosoler från mikrober (VOC, toxiner) till luften inomhus.

Typiska och vanligaste för fuktskadade byggnader typiska mögel sporer och mikrober är till storleken mindre än <5 µm (mellan 2-120 µm) så dom svävar lätt i luften och kommer åt slemhinnor och luftvägar, de minsta ända fram till lungblåsorna.

Bland finnar är 1-3% allergiska mot dom mest förekommande mögel svamparna (allergenerna som dessa innehåller). Hos människor som levt i fuktskadade byggnader och blivit utsatta för förändrade mikrob miljöer är 5% allergiska.

Organiska utsöndringar från mikrober (VOC) irriterar slemhinnorna.

En del mikrober producerar under vissa omständigheter toxiner dvs gifter. Toxinerna orsakar irritation i ögon, hud och luftvägar. Vid djurprov har man funnit att mykotoxiner har orsakat bla lever-, njur- samt nervvävnad skador. En del mykotoxiner har dessutom konstaterats carcinogeniska vid dessa prov. Vad mykotoxiner orsakar hos människor har ej ännu forskats i tillräckligt för att säkert kunna säga vad som händer.

Mikrober som man har hittat inomhus som Aspergillus ochraeus, Aspergillus versicolor, Penicillium aurantiogriseum och Stachybotrys chartarum (tidigare känd som Stachybotrys atra) är mikrober som kan bli toxin producerande.

Stachybotrys chartarum växer typiskt som en svart eller grå matta på gips skivor, kartonger, tapeter och andra som innehåller papper samt byggskivor som innehåller fiber och spån. Den förorsakar nästan alltid skadliga hälsoeffekter. Det kan också finnas flera toxinproducerande arter samtidigt med följd att ett flertal olika symptom uppstår hos personerna som vistas där.

Att vistas i en fuktskadad byggnad med mögelsvamp och aktinomyketer startar produktionen av antikroppen IgG i kroppen om vistelsen är tillräckligt långvarig. Förekomsten av stora mängder av denna antikropp i blodet hos patienten är ett tydligt tecken på att man har blivit utsatt för detta. Det visar inte på sjukdom, enbart förekomst av denna antikropp. Hur man tolkar detta har det getts råd om i den sk Majvik rekommendationen. Denna är uppdaterad senast år 2007.

Beskrivningar av olika symptom

Irritations symptom

Irritationssymptom är dom vanligaste förekommande vid fuktskador även om inget enskilt symptom enbart är typiskt för fuktskador. Symptomen kan uppkomma redan efter några veckors vistelse i fuktskadad byggnad dvs mikroberna och tom hälften av personerna kan få luftvägs- och ögonirritation symptom. I övre luftvägar förekommer typiskt snuva, täppt näsa, kliande i näsa, klar vätska från näsa, nysningar, sträv eller öm hals, och rösten blir hes. I nedre luftvägar blir symptomen hosta, svårt att andas eller andfåddhet samt pip i luftrör vid andning. Även irritation i ögon (kliande, röda samt ”grusig” känsla) och hud är vanligt förekommande.

Irritations symptomen lämnar ingen bestående skada. Dessa försvinner redan efter några dagar (max 2 veckor) när man ej längre är utsatt för mikroberna.

Allmänna symptom

Typiska allmänna symptom är illamående, utmattning eller känsla av trötthet, ledvärk, febrighet eller frossa samt muskelvärk. Bortsett från febrighet och ledvärk kan dessa symptom även bero på inneluft problem där bara dålig ventilation och hög koldioxidhalt är problemet.

Febrighet och frossa kan bero på begynnande sk mögeldammlunga eller ODTS (organic dust toxic syndrome) symptom. ODTS betyder utsatthet för organiskt damm, symptom som då förekommer med andnöd, snuva, hosta och feber eller frossa. ODTS feber kommer typiskt i början på arbetsvecka för att sedan avta mot slutet av veckan medan mögelldamm i lungor orsakar ökning av febrighet medan utsatthet fortgår.

Upprepade infektioner

Med upprepade infektioner menas i detta sammanhang vanliga luftvägs infektioner dvs normala förkylningar, feber och snuva, bronkit och bihåleinflammation, som beror på vistelse i fuktskadad byggnad med mögel och som typiskt förnyar sig hela tiden.

Dessa brukar upphöra när fuktskadan har blivit lagad eller efter att man har flyttat ifrån en sådan byggnad. Efter svårare infektion kan det dröja rätt länge, även flera månader innan situationen normaliseras.

IgE -förmedlade allergier

Om man blir utsatt för mögel i fuktskadad byggnad långa tider (månader och år) får några procent av dessa personer en IgE-förmedlad mögel allergi. Detta betyder att man får symptom genast när man blir utsatt för den allergen som man har blivit allergisk för. Förutom mögel är dom vanligaste allergierna av denna typ pollen, damm från djurpälsar, kvalster, damm samt en del kemikalier.

Mögeldammlunga eller alveolit

En del personer som har blivit kraftigt utsatta för mögel i fuktskadad byggnad får mögeldammlunga (alveolit) som är en allergisk inflammation av lungblåsorna och den är orsakad av mögel- eller svamp sporer. Typiska symptom förutom luftvägssymptom som följer är febrighet, muskel- och ledvärk, huvudvärk, illamående, kräkningar, ingen matlust och avmagring. Får man denna diagnos är det viktigaste att genast sluta att utsätta sig för mera mögel- och svamp sporer och då kan man eventuellt tillfriskna helt, över tid.

Annan än IgE-förmedlad snuva och astma

Man har hittat (när det är fråga om fuktskadade byggnader) fall av astma som tydligt visar på utsatthet för mikrober men som inte är IgE-förmedlad allergi. Dessa astmor och snuvor får man inte diagnosticerade med vanliga allergitester. En stor del av dessa blir till av cellförmedlade mekanismer där krympning av lungvägar framkommer flera timmar efter att man har varit utsatt. Dom är ofta yrkesrelaterade och kan påvisas med belastningsprov.

Svamp och sporsvamp (aktinobakterie) infektioner

Dom vanligaste svampinfektionerna är jästsvamp, fot- och nagelsvamp. Svamp och sporer kan tränga sig in också på andra ställen i kroppen och börja föröka sig där. Detta är mera ovanligt och sker inte om inte personen har nedsatt immunitetsförsvar pga tex sjukdom eller vård åtgärder.

Sammanfattningsvis kan man säga att fuktskador och därmed risk för mögel och svamp tillväxt vill vi inte ha där vi bor. Så man behöver kunna känna sig säker på att varken familjen eller en själv blir utsatt för detta.

Problemen är numera välkända och det finns mycket man kan göra för att komma till klarhet hur man själv har det, från att testa själv med för ändamålet framtagen test till att anlita företag som specialiserar sig på problem av detta slag.

Vid minsta misstanke bör man agera, detta är inget som man kan vänta med!

Källmaterial till denna artikel

Rulla till toppen