BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Sexuell frustration efter korona restriktioner samt höga sommartemperaturer ökar risken för sexuellt överförbara sjukdomar

sexuell frustration efter korona

Sexuellt överförbara sjukdomar förväntas öka i takt med att restriktionerna mildras och vädret blir varmare

Sexuell frustration för att korona restriktionerna har minskat antalet personer och statistiskt inrapporterade infektioner i sexuellt överförbara sjukdomar, men det förväntas nu att nedmonteringen av restriktionerna kommer att leda till att människor har mer aktivt sex. Varma somrar och helgdagar ökar sexuell aktivitet. Eftersom sexuella partners också varierar ökar även risken för sjukdom så användning av kondom rekommenderas.

Enligt THLsmittas omkring 30 000 personer i Finland med sexuellt överförbara sjukdomar varje år. Antalet sexuellt överförbara sjukdomar har fortsatt att öka för varje år. Sex är inte längre den typ av tabu det brukade vara och det är vanligt att många ofta byter sexpartners. Antalet fall av sexuellt överförbara sjukdomar som rapporterades in förra året steg till rekordnivåer och, trots koronan, trenden fortsätter att öka när uppdämda frustrationer får folk att släppa loss.

Om det har förekommit oskyddat samlag, eller om man har använt delade sexleksaker rekommenderas det att göra en test. På så sätt sprider man inte sjukdomen utan att veta om det. Speciellt när sexuell frustration påverkar omdömet kan det bli fel.Det är bra att notera att inte alla sexuellt överförbara sjukdomar har ett botemedel och kan vara symptomatiska under hela livet.

Misstanke om sexuellt överförbara sjukdomar kan bekräftas utan läkarbesök

På grund av misstanken om sexuellt överförbar sjukdom behöver en person inte alltid gå till en öppenvårdsklinik eller vårdcentral, eftersom de flesta sexuellt överförbara sjukdomstesterna också kan göras hemma. En typisk sådan testsjukdom är den vanligaste sexuellt överförbara klamydia. Klamydiatestet kan erhållas med posten och testresultatet får man veta på några minuter.

Sexuellt överförbara sjukdomar är ofta asymtomatiska. Sexsjukdomar överförs från slemhinnor och infektion kan undvikas endast genom att använda kondom eller undvika sexuell kontakt. Inkubationstiderna av sexuellt överförbara sjukdomar är långa och kan vara asymtomatiska under lång tid.

I asymtomatiska fall

ger enkel testning sinnesfrid och/eller testen fungerar som en anledning att söka behandling, men om symtom redan förekommer bör du senast göra ett test eller boka en tid direkt till läkaren. Symptom på sexuellt överförbar sjukdom förekommer vanligtvis i underlivet, men också på slemhinnorna i ändtarmen eller halsen. Att man inte märker några symptom hindrar inte sjukdomen från att överföras till andra partners, speciellt om man lider av en sexuell frustration. Således bör den potentiella infektionen av partnern också testas, särskilt om det har varit tillfälliga relationer. För att förhindra att risken för sjukdom sprids och vid behov behandlas korrekt.

Sexuell frustration kan medföra test behov

Vissa sexuellt överförbara sjukdomar kan överföras lokalt och förekommer endast på infektionsstället, såsom klamydia och gonorré. I detta fall är ett urinprov ensamt inte tillräckligt och dessutom krävs slemhinneprover av möjliga infekterade områden. Testet utförs vanligtvis på könsorganen, svalget och ändtarmen, beroende på vilka slemhinnor som har varit i kontakt med varandra.

Ett blodprov kan utföras på HIV, hepatit B och C, och syfilis tester.

De vanliga symptomen på sexuellt överförbara sjukdomar och när sjukdomen har konstaterats

De flesta sexuellt överförbara sjukdomarna är ursprungligen asymtomatiska. Till exempel, 70% av kvinnor infekterade med klamydia och mer än 50% av män är asymtomatiska – eller symtomen är så obetydliga att de inte märks eller att man inte uppsöker behandling. På samma sätt finns det upp till mer än hälften av asymtomatiska i infektionen av gonorré. Genital herpes kan också vara symptomatiskt eller inte symptomatiskt, så du kan inte alltid veta om du är smittad.

Testet bör utföras omedelbart om det finns minsta misstanke om infektion och särskilt om det har varit oskyddat samlag med en icke-vanlig partner. Sexuellt överförbara sjukdomar kan vara symptomatiska som ett sting vid urinering eller med ökad frekvens av urinering, onormal blödning från urinröret eller slidan, brännande känsla, utslag, sår eller smärta i nedre delen av buken och hetta i underlivet. Sexuell frustration kan göra att parterna ej iakttar normal försiktighet vid möten.

Det rekommenderas att ett STD-test utförs när

  • misstanke om infektion finns
  • symptom
  • har haft oskyddat samlag, eller tillfällig partner
  • delat sexleksak
  • planerar att överge kondom som preventivmedel med en permanent partner

Om man har varit i sexkontakt med olika personer och inte har fått symtom, rekommenderas det ändå att testa för eventuell infektion med sex månaders mellanrum, till exempel i mars och augusti. Om det finns symptom är det värt att göra ett test omedelbart eller att boka tid med en läkare. Det är värt att notera att testet endast kan utföras efter viss tid eller några veckor efter samlag för att kunna upptäcka det vid test. Om du misstänker en infektion så ska du inte ha oskyddat sex.

SjukdomTidigaste tillförlitliga provtagningstid
Klamydia5 dagar
Gonorré5 dagar
Syfilis3 till 4 veckor
HIV-infektion3 till 4 veckor
Symtomatisk HSV-infektion
Hepatit B3 till 4 veckor
Hepatit C3 till 8 veckor
Tabellen visar tid när man tidigast kan testa efter misstänkt infektion. Om man har symptom kan man testa omedelbart.

Tyvärr, många människor tror att om det inte finns några symptom så är man frisk. Det enda sättet att avgöra om du har haft en könssjukdom är att göra ett test.

En online beställning av testen är ett enkelt och snabbt sätt att fastställa anonymt om du är smittad. Inget behov av att boka tid eller köa på vårdcentralen.

Andra tester för könssjukdomar

Mera information om könssjukdomar

Rulla till toppen