BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Test av nitrat och nitrit i vatten

kr325,00

Test av nitrat och nitrit i vatten

Se till att hushållsvattnet är av hög kvalitet. Gör en snabbtest, det går fort och resultatet är tillförlitligt.

Nitrat och nitrit kan vara ett tecken på att grundvattnet i området är förorenat. Händer ofta speciellt vid översvämningar.

Så testa.

 

SKU 481109 Kategoria

Tillgänglighet: I lager

Nitrat och nitrit i vatten kan vara ett tecken på att grundvattnet i området är förorenat. Nitrat i vatten kan komma från gödningsmedel, avföring från djur eller översvämmat avloppsvatten från jordbruksmark.

Varför testa koncentrationen av nitrat och nitrit i vatten?

Nitrat och nitrit kan överföras till dricksvatten från gödningsmedel, översvämmat avloppsvatten eller naturliga mineralfyndigheter. Deras förekomst kan ofta också vara ett tecken på andra föroreningar som förstör vattenkvaliteten. Nitrat koncentrationer (NO3-N) över 10 ppm är associerade med ”blå baby syndrom” hos spädbarn. STM-gränsvärde för nitrat (NO3-N) mindre än 50 ppm. nitrit (NO2-N) är 0,5 ppm. Nitrit (NO2-N) nivåer över STM gränsen kan tyda på bakterier i vattnet. WHO:s riktlinjevärde för nitrat (NO3) är 50 ppm och för nitrit (NO2) 3 ppm.

Nitrat och nitrit vatten test upptäcker

  • Nitrat (N): 0, 0,5, 2,0, 5, 10, 20, 50 ppm (mg/L)
  • Nitrit (N): 0, 0,15, 0,3, 1,0, 1,5, 3,0, 10,0 ppm (mg/L)
  • Nitrat (som NO3): 0, 2, 10, 20, 50, 100, 200 ppm (mg / L)
  • Nitrit (som NO2): 0, 0,5, 1, 3, 5, 10, 30 ppm (mg / L)

Hur man utför testen:

  1. Ta ut testremsan ur folieförpackningen
  2. Doppa testremsan (håll stadigt) i 2 sekunder i det vatten som ska undersökas så djupt att testkuddarna på remsan är nedsänkta .
  3. Lyft remsan från vattenprovet och placera horisontellt (se figur) och vänta 1 minut innan du läser resultatet
  4. Jämför färg på testkuddarna med färgkartan som finns i förpackningen. Resultatet kan läsas i 1 minut. Torka försiktigt av färgkartan ifall du har fått vatten på den.

Förpackningen innehåller 30 testremsor, för 30 tester.

Tillverkad i USA

Vid en undersökning i Finland gjord av Helsingfors Universitet framkom att i över hälften av brunnarna förekom föroreningar, det vill säga ämnen och mineraler som inte ska vara i bra hushållsvatten. 450 000 ringbrunnar och 160 000 borrade brunnar (statistik från Finland), för vatten kvalitet i brunnar ansvarar ägarna. Nitrat och nitrit är vanligt förekommande i områden där jordbruk och djurhållning är allmänna. Rekommendationer är att vattnet testas var tredje år, varannan gång dvs var sjätte år i laboratorium.

STM: Kvalitetskrav samt -rekommendationer för bra hushållsvatten (max värde)

Se våra andra vatten tester

 

Vikt 0,02 kg
Dimensioner 25 × 20 × 1 cm
Rulla till toppen