BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Safe Well snabbtest av brunnsvatten

kr169,00

Safe Well snabbtest av brunnsvatten testar hårdhet av vattnet, pH, klor- och koppar halter.

Snabbtest av brunnsvatten som klargör vattnets pH / alkalitet / hårdhet/ nitrater / nitriter samt järn innehåll.

Tillgänglighet: I lager

Safe Well snabbtest av brunnsvatten testar hårdhet av vattnet, pH, klor- och koppar halter.

Vattnet i brunnar behöver bli undersökta och testade med 3 års mellanrum, och när misstanke om hälsosymptom eller om färg, smak eller lukt tillkommit. Vattnet kan smaka bra och se klart ut och ändå innehålla skadliga ämnen. Genom att testa regelbundet kan man se om och när ändring har skett och vad som kan ha förorsakat detta.

 • pH: Lågt pH (under 7) kan orsaka korrosion och är det för hög (över 9,5) kan det lätt bildas kalk. Om pH värdet i hushållsvattnet är över 9,5 kan
  det förekomma risk för hälsa pga alkalinitet.
 • Alkalitet: Lågt värde (under 60 ppm) av alkalitet kan fräta metallrör. Hög alkalitet sammankopplat med hårt vatten kan täppa till vattensystem och apparater. I bra vatten är alkaliteten över 150 ppm, tex i Finland är dock vanligt att alkaliteten är under 60 ppm.
 • Hårdhet: I bra vatten är värdet (hårdhet) mellan 50-100 mg/l. Lågt värde tillsammans med låg alkalitet kan fräta metallrör och hårda värden ökar kalkmängd i rören som med tiden kan täppa till dessa.
  • mycket mjukt 0-55 mg/l
  • mjukt 55-110 mg/l
  • medelhårt 110-160 mg/l
  • ganska hårt 160-215 mg/l
  • Hårt 215-320 mg/l
  • mycket hårt 320 + mg/l

Mera om SafeWell snabbtest av brunnsvatten:

Vattnets pH / alkalitet / hårdhet

 

 • Nitrat och nitrit hamnar i hushållsvatten pga utsläpp från jordbruks gödsel, industri- och biologiska avfall samt mineral förekomster.

  • Nitrat gränsvärde: 50 mg/l (som salpeter 11 mg/l) I bra vatten är nitrat värde under 5 mg/l (som salpeter under 1,1 mg/l). Om nitrathalten är över 25 mg/l har vattnet en nitrateffekt på hälsa.
  • Nitriitti raja-arvo: 0,5 mg/l (nitriittityppenä 0,15 mg/l). Nitrit gränsvärde: 0,5 mg/l I bra vatten är nitritvärdet under 1,1 mg/l (nitrit-oxid under 0,001 mg/l). Om vattnets nitritvärde är över 0,3 mg/l ger vattnet nitriteffekt.

Vattnets pH / alkalitet / hårdhet

 

 • Järn orsakar smakeffekt i livsmedel, färgar disk och tvätt samt orsakar korrosion. Järn orsakar ej hälsoeffekter när det förekommer i mängder
  som man klarar av att dricka om man betänker hur det då kan se ut och smaka.

  • Järn gränsvärde: 0,4 mg/l brunnsvatten, 0,2 mg/l allmänt vatten från vattenverk Bra vatten innehåller järn under
   0,1 mg/l

järn

 

Testförpackning innehåller:

Snabbtest av brunnsvatten

Förpackningen innehåller 2 st av alla tester som är inkluderade

Vattnets hårdhet: 0, 50, 80, 120, 250, 425, 1000 mg/L
Alkalitet: 0, 40, 80, 120, 180, 240, 500 mg/L
pH: 5.5, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.5 pH
Järn (Fe+2): 0.0, 0.05, 0.1, 0.3, 1.0 mg/L
Nitrat (as N): 0, 2.0, 10, 20, 50 mg/L
Nitrit (as N): 0.2, 1.0, 1.5, 3.0 mg/L
Livsmedelverkets regler om dricksvatten
Till test av kranvatten Safe Tap
Vikt 0,02 kg
Dimensioner 15 × 20 × 2 cm
Rulla till toppen