Faran i brunnen

tillgång till rent vatten

Här i vårt lilla hörn av världen så är vi vana vid, och rätt bortskämda med riklig tillgång till rent vatten. Lite drygt 80 procent av oss får sitt dricksvatten och hushållsvatten via vattenfördelningsnät där vatten som behandlas i reningsverk fördelas vidare till användare. Resten av oss får sitt vatten från privata brunnar. Var kommer […]