BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Luktar ditt sommarhus unket inuti?

unken lukt inomhus

Konstig, unken lukt inomhus

När du far till stugan, luktar ditt sommarhus unket? Som en konstig, unken lukt inomhus? Sommarstuga lukten eller lukten av jordkällare eller som lukt av vått virke brukar lukta unket och kan komma från flera olika källor. Luktproblem kan orsakas av olika partikelliknande och gasformiga föroreningar. Luktkällor inkluderar fukt- och mögelskador, kemiska föreningar i byggmaterial och till exempel torkade golvbrunnar.

Den unkna lukten inne betyder inte att det alltid är ett mögelproblem. Lukt kan uppstå till följd av ökningen av mögelsporer i inomhusluften eller från kemiska föreningar som används i byggmaterial.

Den boende vänjer sig snabbt till lukten av rumsluften. I många fall märks lukten inte förrän efter att man har besökt stugan, när kläderna eller andra medhavda föremål luktar unket.

En dålig lukt inne kan avsevärt minska levnadskomforten och även vara skadlig för hälsan. Om luktproblemet med en kall stuga inte försvinner efter ventilation, rengöring och uppvärmning är det värt att undersöka varför.

Identifiera ett mögelproblem

Om det finns en täppt, jordkällare liknande, sötsliskig eller klar lukt av mögel i inomhusluften bör risken för mögelskador undersökas. Förutom observerad lukt eller symptom hos boende kan tillväxten på ytorna av material eller strukturer och kondens av fukt på ytor avslöja fukt- och mögelskador. Ett mögelproblem kan man inte alltid känna på lukten, som en unken lukt inomhus eller så kan du bara känna lukten då och då. Om du misstänker ett mögelproblem är det säkraste sättet att göra ett mögeltest. Prov för mögel kan tas från ytor, inomhusluften eller från konstruktionsdelar i byggnaden.

Mögelsporer finns naturligt överallt och rör sig från utomhusluft till inomhusluft. Under fuktiga förhållanden kan mögelsporer öka i antal. Mögelskador föregås alltid av fuktskador. Därför bör stugans strukturer inspekteras varje år, särskilt i taket och mellantaket och även fuktighet som kan stiga från jorden dvs runt husgrunden.

Unken lukt inomhus kan också orsakas av kemiska föreningar

En unken lukt betyder inte att det alltid är ett mögelproblem. Luktkällan kan vara kemiska föreningar som används i byggnads- och inredningsmaterial.

En av de vanligaste källorna till dålig lukt som liknar lukten av mögel är klorfenolföreningar. Tetrakloranisol har använts som träskydd från 1930-talet ända fram till 1990-talet. Föreningen släpps ut i inomhusluften långsamt och märkbara luktproblem märks först efter om 15 – 40 år. Det finns inte mycket du kan göra åt lukten från klorofenol och det fastnar på nästan allt inuti byggnaden. I hälsoskyddslagen har denna lukt förklarats vara en hälsorisk, men en låg nivå av klorfenol orsakar inga negativa hälsoskador.

En annan kemisk substans som luktar ”sommarstuga” i äldre byggnader är creosit, som är ett cancerframkallande ämne. Kreosit har använts för träskydd från 1800-talet fram till 1960-talet. Det har funnits och kommer från produkter som innehåller koltjära, såsom tjärpapper, vattentätning och takfiltar. Så i gamla hus kan du hitta lite av det överallt.

Lukten av creosit är svår att skilja från lukten av mögel, men från det kan irritationssymptomen vara annorlunda. Känsliga människor blir tilltäppta och får andningssymtom från mögel, medan kreosit orsakar irritation i huden och slemhinnorna.

Dålig inomhus lukt kan också orsakas av VOC-gaser som frigörs från byggmaterial och inredningsmaterial. Flyktiga organiska föreningar eller VOC gaser produceras genom både nya byggmaterial och gamla byggmaterial, särskilt när de blir våta. VOC-lukt luktar skarpt, obehagligt och irriterande.

Om ventilering inte hjälper, hur blir man av med den dåliga lukten i ett sommarhus?

Sommarstugor har ofta obefintlig ventilation.

Utmaningen med fritidshus är förhållandena i Sverige (och Finland). Vinterns kyla och fuktighet i kombination med svag ventilation ökar lukten av täppt eller unken luft.

Många stugor är kalla och ventilationsöppningarna är stängda, vilket gör att luften kan stå stilla. Den kalla byggnaden är också känsligare för fuktskador. Om det inte finns tillräckligt med ersättningsluftventiler transporteras ersättningsluften från utsidan till insidan från husets strukturer, vanligtvis de nedre delarna av ytterväggarna. Genom att upprätthålla en liten grundvärme kan fuktproblem undvikas, så länge du ser till att luft kommer in och går ut. Exempelvis: lämna eldstadens spjäll öppen över vintern. Om stugan har el är den praktiska lösningen en luftvärmepump som återvinner luft i byggnaden. Säkerställ också luftomsättning så att utbytes- och frånluftsventiler inte stängs helt.

Ta bort en mögellukt

Mögelsporer tränger in i mikroskopiskt små porer i ytmaterialet (även i rörliga), varför traditionella medel som rengöring, ventilation och textiltvätt inte längre är tillräckliga för att ta bort den unkna lukten. Sporer som orsakar luktskador kan avlägsnas från inomhusluft, ytor och flyttbara ämnen genom att desinficera luktborttagning baserat på jonisering och fotokatalytisk oxidation, men det tar inte bort källan till mögel- och fuktproblemet. I värsta fall är situationen så dålig att stugan är obeboelig. Dess källa bör därför fastställas så snart som möjligt och korrigeras på lämpligt sätt. Med -gör det själv- mögeltester kan man fastställa förekomsten och mängden av mögel. Om antalet mögelspor kolonier överstiger de rekommenderade värdena, bör ytterligare undersökningar utföras.

Kemiska föreningar och VOC

Det finns inga anordningar för att mäta lukt från tetrakloranisol lföreningar. Enda sättet för att bli av med problemet helt, är att ta bort från strukturerna timmer som har behandlats med klorfenol, det vill säga oftast ska hela stugan rivas.

Pah-koncentrationer som avdunstar från kreosot kan erhållas genom provtagning av antingen luften eller själva materialet och analys av dem i laboratoriet. Lukten förblir i kreosotmättat trä under trädets hela livslängd, så det enda sättet att bli av med problemet är att ta bort de strukturer där kreosot har använts.

Det finns hundratals utsläppskällor från flyktiga organiska föreningar (VOC), de finns i bygg- och inredningsmaterial, tvättmedel och kan också genereras från mikrobiella grödor. VOC-gaser kan mätas med mätinstrument och därmed spåra deras källor.

Lukter från mögel och kemiska föreningar

Unken lukt inomhus kan avlägsnas från inomhusluften genom oxidationsteknik. Traditionella ozonatorer får inte användas samtidigt som någon vistas i byggnaden, medan den senaste L-ION-luften som renats med ionisering och fotokatalytisk oxidation kan användas säkert och effektivt samtidigt som man kan bo i huset. Enheten producerar inte ozon som är hälsofarligt, som till exempel traditionella ozonerings anordningar gör. Med dessa är ju problemet att de tar bort syre från rummet, och därför är det farligt att vistas i samma utrymme som sådana apparater. L-ION luftrenare rengör dålig inomhusluft effektivt och utan att ta bort syre, upp till mer än 99% av luftburna bakterier, formar, virus och lukt rengörs och försvinner.

Mer information om inomhusluftproblem och fuktsäkerhet finns på Boverkets hemsida: Luftföroreningar och lukter inomhus,

Byggnadens skadliga ämnen

Testa själv för mögel med denna test som ger dig bra information om mögelproblem. Om testet visar att mögel finns bör en laboratorieundersökning utföras.

Rulla till toppen