Luktar ditt sommarhus unket inuti?

unken lukt inomhus

Konstig, unken lukt inomhus När du far till stugan, luktar ditt sommarhus unket? Som en konstig, unken lukt inomhus? Sommarstuga lukten eller lukten av jordkällare eller som lukt av vått virke brukar lukta unket och kan komma från flera olika källor. Luktproblem kan orsakas av olika partikelliknande och gasformiga föroreningar. Luktkällor inkluderar fukt- och mögelskador, […]

Spridning av coronavirus luftvägen

korona virus sprider sig

Det finns bevis för att spridning av coronavirus kan ske luftvägen . I en workshop påUS National Academy of Sciences i augusti var experter från olika områden överens om att det finns tecken på att coronavirus sprids luftvägen. Sars-CoV-2 rna har hittats i luftburna aerosoler. Placeringarna av upptäckten och partikelstorlekar tyder på att viruset har […]

ATT TESTA VATTENKVALITETEN ÄR VIKTIGT, DÄRFÖR BÖR KRANVATTEN TESTAS

VARFÖR SKALL KRANVATTEN TESTAS? Regelbunden testning av kranvatten är en viktig del av kontrollen av tillståndet hos en säker och tillförlitlig vattenkälla Baserat på testresultaten kan specifika vattenkvalitetsproblem åtgärdas på rätt sätt. ÄR DET SÄKERT ATT DRICKA VATTNET? Kvaliteten på vattenkällan kan förändras med tiden, även plötsligt. Förändringar i vattenkvaliteten kan gå obemärkt förbi eftersom […]

Sexuell frustration efter korona restriktioner samt höga sommartemperaturer ökar risken för sexuellt överförbara sjukdomar

sexuell frustration efter korona

Sexuellt överförbara sjukdomar förväntas öka i takt med att restriktionerna mildras och vädret blir varmare Sexuell frustration för att korona restriktionerna har minskat antalet personer och statistiskt inrapporterade infektioner i sexuellt överförbara sjukdomar, men det förväntas nu att nedmonteringen av restriktionerna kommer att leda till att människor har mer aktivt sex. Varma somrar och helgdagar […]

Enligt en ny studie kan coronavirus också överföras genom aerosolpartiklar

Enligt ny studie kan coronavirus överföras genom aerosolpartiklar. När en person talar eller nyser blir droppar och aerosoler utblåsta från luftvägarna, tillsammans med eventuell infektion av corona viruset. Aalto-universitetet, Meteorologiska institutet, VTT och Helsingfors universitet har studerat införandet och spridningen av koronaviruset i inomhusluften. Studien tar hänsyn till hur droppar av olika storlekar beter sig […]

Vattenkvaliteten kan variera inom vattenförsörjningsnätet

hushållsvattnets kvalitet

I Finland är hushållsvattnets kvalitet i princip god i städer och kommuner och uppfyller kraven i förordningen om hushållsvatten. Även om vattenkvaliteten ständigt övervakas, bakterier eller andra främmande ämnen kan komma in i vattenförsörjningsnätet. Mätningarna vid vattenverket kan vara ok, men någon gång situationen för vattenförsörjningsskatten kan vara annorlunda. Problemet märks ofta först när fler […]