Genetisk test som ger ökad kunskap för träning

Urheilijan DNA testi

Genetisk test som ger ökad kunskap för träning är av betydande nytta för träningen Vad avslöjas när en genetiker som har tävlat som aktiv idrottsman i unga år utför ett genetiskt test på sig själv? Vår gästskribent Emmi Tiili är en nyutexaminerad doktor i genetik. Som har tävlat i kortdistanser på nationell nivå sedan hon […]

Spridning av coronavirus luftvägen

korona virus sprider sig

Det finns bevis för att spridningen av coronavirus kan ske luftvägen . I en workshop påUS National Academy of Sciences i augusti var experter från olika områden överens om att det finns tecken på att coronavirus sprids luftvägen. Sars-CoV-2 rna har hittats i luftburna aerosoler. Placeringarna av upptäckten och partikelstorlekar tyder på att viruset har […]

ATT TESTA VATTENKVALITETEN ÄR VIKTIGT

VARFÖR SKALL KRANVATTEN TESTAS? Regelbunden testning av kranvatten är en viktig del av kontrollen av tillståndet hos en säker och tillförlitlig vattenkälla Baserat på testresultaten kan specifika vattenkvalitetsproblem åtgärdas på rätt sätt. ÄR DET SÄKERT ATT DRICKA VATTNET? Kvaliteten på vattenkällan kan förändras med tiden, även plötsligt. Förändringar i vattenkvaliteten kan gå obemärkt förbi eftersom […]

Sexuell frustration efter korona restriktioner samt höga sommartemperaturer ökar risken för sexuellt överförbara sjukdomar

sexuell frustration efter korona

Sexuellt överförbara sjukdomar förväntas öka i takt med att restriktionerna mildras och vädret blir varmare Sexuell frustration för att korona restriktionerna har minskat antalet personer och statistiskt inrapporterade infektioner i sexuellt överförbara sjukdomar, men det förväntas nu att nedmonteringen av restriktionerna kommer att leda till att människor har mer aktivt sex. Varma somrar och helgdagar […]

Enligt en ny studie kan coronavirus också överföras genom aerosolpartiklar

När en person talar eller nyser blir droppar och aerosoler utblåsta från luftvägarna, tillsammans med eventuell infektion av corona viruset. Aalto-universitetet, Meteorologiska institutet, VTT och Helsingfors universitet har studerat införandet och spridningen av koronaviruset i inomhusluften. Studien tar hänsyn till hur droppar av olika storlekar beter sig och vilka mängder partiklar en person utsätts för […]

Vattenkvaliteten kan variera inom vattenförsörjningsnätet

talousvesi

I Finland är vattenkvaliteten i princip god i städer och kommuner och uppfyller kraven i förordningen om hushållsvatten. Även om vattenkvaliteten ständigt övervakas kan bakterier eller andra främmande ämnen komma in i vattenförsörjningsnätet. Kontrollmätningarna vid vattenverket är för det mesta bra, men ibland kan det gå fel. Problemet märks ofta först när fler människor har […]