BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Information om drogtester, till exempel när och av vem får tester göras

huumetestaus

Information om drogtester: Drogtester finns för olika användningsområden och olika provtyper. Drogtester på människor kan utföras från urin, saliv, hår, svett, hud eller blodprover. Dessutom kan olika material som mat- och livsmedel, vätskor och ytor i miljön testas för droger eller rester från droger. Exempelvis: forskning vid vattenreningsverk om vatten kan användas för att få överblick om narkotikamissbruket i olika städer.

Snabbtester för droger har tagit över marknaden eftersom de nästan är i klass med laboratorietester numera. Snabbtester på urin och saliv är tillförlitliga och lätta att använda och avslöjar resultatet inom några minuter.

Drogtester i laboratorier kan i förekommande fall säkerställa exakta mängder av ämnen och koncentrationer. 

Metoder för drogtester (information om drogtester)

Urinprov

Urintestet ska utföras med en dopptestremsa eller -sticka. Dopptestremsa kan också användas för att drogtesta vätskor och drycker. Med urinprovet kontrollerar man om en person har tagit droger nyligen eller inom den närmaste tiden. Med en drogtest från ett urinprov mäter man metaboliter som bildas och lagras i kroppen.

DOA 164 test picture
Drogtest från urinprov

Drogerna förekommer i högre koncentrationer i urin och går att upptäcka där längre än till exempel från blod- och salivprov. även ett engångsanvändande kan ses i urinen i minst en halv dag. För vissa droger även efter mera än en vecka från droganvändning. Snabbt försvinnande läkemedel inkluderar till exempel kokain   och amfetamin   och  exempel på ett par som försvinner långsamt, t.ex. opiater   och cannabis.

Salivtest

Ett salivtest bör utföras genast och i omedelbar närhet till personen som ska testas, resultatet blir klart nästan med detsamma. Den metoden används också av polisen för trafikkontroll.

berusad förare
Polisens salivtest

I salivtestet tas provet från saliven under tungan. I saliv är tiderna för att kunna upptäcka drogerna kortare än i urinprov.

Hårtest

Från hårstrån   eller annan kroppsbehåring är drogtester svårare att manipulera än från andra prov, och tiden för möjlighet att upptäcka är längre än från andra prov. Drog rester kvarstår i hår i upp till 3 månader. Nackdelen är de kemikalier som används vid hårbehandling, t.ex. blekmedel som kan orsaka att testet misslyckas. Av noggrannhetsskäl och den långa tiden med möjlighet att upptäcka substanser används hårtestning speciellt i arbetslivet i yrken där det är nolltolerans för substansanvändning.

Svett test

Svettprovet samlas in med hjälp av ett svettplåster. Svettplåster används för långsiktig övervakning av substansanvändning, främst i samband med barnskydd och skyddstillsyn eller villkorlig frigivning från fängelsestraff, där långsiktig bedömning av substansanvändning är viktig. Det är svårt att manipulera testet. Testets sämre baksida är att det är dyrt och inte helt tillförlitligt, och att det är känsligt för föroreningar.

Blodprov

Det rekommenderas att använda ett blodprov för att undersöka akut användning eller berusningsgrad av personen som ska testas. Substanser kan endast upptäckas i blod och plasma i några dagar. Ett blodprov anses vara det mest exakta sättet att kontrollera berusningstillståndet. Blodprovet utförs speciellt vid bedömning av mängden substans i kroppen, för att få fram de doser som används och det akuta förgiftningstillståndet. Blodprovet undersöks i laboratoriet och är betydligt dyrare än ett snabbtest

Test av pulver- och ytprov

Pulver- och penslingsprov   testet utförs för att hitta substanser och rester från dessa. Föremålet för testet kan vara en fullständig eller tom pulverpåse som finns på en arbetsplats eller i en skola, ett diffust ämne som finns på plats efter en hemmafest, på en bordsyta eller till exempel ett enda piller som finns nånstans på platsen. Testet är känsligt och upptäcker mycket små rester av substanser.

Vem får då utföra drogtester?

juridiset tekijat
Vem kan få utföra drogtester?

Drogtester som myndigheterna utför

Snabbtest som utförs vid officiell användning och som har gett ett positivt resultat ska alltid kontrolleras genom laboratorieanalys, som i allmänhet baseras på masspektrometri resultat. Bekräftande test ska utföras på samma urinprov som snabbtestet. För salivtest måste ett blod- eller urinprov tas.

Drogtester inom företag

Inga tester får utföras på den anställde utan hens samtycke. Under anställningsprocessen kan arbetsgivaren dock kräva en tillförlitlig redovisning om att den sökande inte använder droger. Det finns ingen instans som ger intyg om att en person inte använder droger så enda alternativet är att gå med på att ett drogtest utförs, om detta krävs. Om man inte samtycker är arbetsgivaren inte skyldig att anställa en sådan arbetssökande. De flesta företag anser att en drogfri arbetsmiljö är nödvändig för både anställdas och kunders säkerhet och kräver ett anställningsavtal som tydligt nämner samtycke till periodiska drogtester. En vägran att göra ett drogtest kan också anges som grund för uppsägning. Ett drogtest kan också sättas med som villkor för extra belöning av något slag. Rektorn kan till exempel kräva att en student har ett negativt drogtestresultat för att delta i en studieresa.

Drogtester för barn och studenter

Om föräldrarna misstänker att barnet använder droger är det alltid värt att diskutera saken med den unga personen. Ett modigt ingripande av en förälder ger den unga personen en känsla av trygghet och kommunicerar att man bryr sig, även om många kanske inte vill hamna i konfrontation. Ändå är det bättre att försöka. Vid interaktion bör föräldern vara konsekvent och relevant. Ett drogtest hemma kan användas för att avgöra om ett barn använder droger. Ett drogtest hemma kan också fungera som ett bra avskräckande medel för eventuella framtida drogförsök. En lågstadieelev kan testas för droger om sjukvårdspersonal har rimliga skäl att misstänka narkotikamissbruk. Provet kan vägras utan följder för eleven, men i praktiken kommer det att finnas tvivel och vägran att göra det kommer att finnas kvar i den unga personens dokumentation. Högskolor och yrkesskolor har rätt att begära ett drogtest om det finns misstanke om att studenten är drogpåverkad eller beroende av   droger och att hans eller hennes funktionsförmåga har försämrats. 

Militär drogtestning

En värnpliktig i tjänst kan beordras att göra ett drogtest om han eller hon misstänks vara påverkad av narkotika.

Rent allmänt leder rent allmänt att drogrelaterade saker som antingen positivt drogtest eller vägran att låta sig testas i de flesta fall till att det blir ett ärende för granskningsnämnden, mera om det i reglementet.

Information om drogtester inom det militära finns att få via försvarets hemsida.

Ta ett drogtest på dig själv

Det är önskvärt att ta ett drogtest själv i situationer där du vill se kontrollera att du inte har blivit offer för dopning, och säkert kan tex köra bil eller gå till jobbet. Om du vill kan du också få testet utfört av en annan person

Spårningstider för droger i kroppen

Upptäckten av narkotika påverkas av ett antal faktorer, såsom metoden och tidpunkten för att ta prov, mängden och återfall, kroppens struktur, individuella metaboliska skillnader, provernas kvalitet och eventuella manipulationsförsök, liksom känsligheten och täckningen av den analysmetod som används.

Vägledande tidpunkt   för upptäckt av drogtester.

Titta på videon om   hur man utför ett drogtest på ett urinprov

Utbud av drogtester

 

Rulla till toppen