BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Utvidgad test av hushållsvatten hemtest

kr599,00

ITS Den utvidgade och kompletta testen för hushållsvatten mäter 13 olika parametrar från vattenprovet. Ändamålet med testen är att avgöra lämpligheten för användning av vattnet för hushålls ändamål. Testen är tillverkad i USA.

  • Enkel och säker test som du kan utföra själv.
  • Behöver inte skickas till ett laboratorium.
  • Resultat genast

Förpackningen innehåller:

2 st av alla tester, förutom bakterietest som finns 1 ex av. Samt bruksanvisning.

 

Slut i lager

Utvidgad test för hushållsvatten och brunnsvatten från amerikanska WaterWorks som man kan utföra själv. Testen är väldigt komplett och testar för alla vanligaste problemen som man kan ha med vatten, från kranvatten till brunnsvatten. Testen testar för faktorer som inverkar på kvalitet av brunns- och kranvatten. Testen klargör om vattnet duger som hushållsvatten. Enkelt och säkert att utföra testen. den är redan från början framtagen för att kunna användas hemma av folk som inte behöver ha varken vana eller utbildning för att utföra tester. Det räcker om man kan följa några enkla anvisningar och man kan inte testa ”fel” om man följer dessa.

För många av oss är det viktigt att få snabba svar om vi behöver börja fundera över vattnet som kommer ur kranen eller pumpen och som vi och våra familjer använder som dricksvatten. Så genom att testa själva vinner vi tid, vi får omedelbart veta om åtgärder behöver vidtas eller om misstankar som vi kanske har fått har visat sig vara obefogade.

Utvidgad hushållsvatten test mäter:

Bakterier: Positiv/ negativ
Koppar: 0.0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 ppm (mg/L)
Klor: 0, 250, 500 ppm (mg/L)
Fri klor: 0.0, 0.05, 0.2, 0.6, 1.5, 4.0, 10 ppm (mg/L)
Järn (Fe+2): 0.0, 0.05, 0.1, 0.3, 1.0 ppm (mg/L)
Vätesulfid: 0, 0.3, 0.5, 1, 2 ppm (mg/L)
Sulfat: 0, 250, >500 ppm (mg/L)
Hårdhet: 0, 50, 120, 250, 425, 1000 ppm (mg/L)
Klorin: 0, 0.2, 1.0, 4.0, 10.0 ppm (mg/L)
Alkalitet: 0, 40, 80, 120, 180, 240, 500 ppm (mg/L)
pH: 2.0, 4.0, 5.0, 6.5, 8.5, 9.5, 10.5, 12.0 pH
Nitrat (as N): 0, 2.0, 10, 20, 50 ppm (mg/L)
Nitrit (as N): 0, 0.2, 1.0, 1.5, 3.0 ppm (mg/L)

Livsmedelsverkets (Finland) regler för vattentestning:

”Normal undersökning

Vad som minst ska ingå i en normal undersökning framgår av bilaga 3 avsnitt A till SLVFS 2001:30. Den normala undersökningen ska ge regelbunden information om dricksvattnets normala hälsomässiga, tekniska, och estetiska kvalitet. Den ska dessutom ge information om att beredningen fungerar på avsett sätt så att kvalitetskraven i bilaga 2 uppfylls. Den normala undersökningen omfattar relativt få parametrar som undersöks med relativt hög frekvens. ”

Livsmedelsverkets (Sverige) broschyr för anläggning av en bra brunn

Snabbtest för brunnsvatten

 

 

 

 

Vikt 0,1 kg
Dimensioner 30 × 23 × 5 cm
Rulla till toppen