BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

Spridning av coronavirus luftvägen

korona virus sprider sig

Det finns bevis för att spridning av coronavirus kan ske luftvägen . I en workshop US National Academy of Sciences i augusti var experter från olika områden överens om att det finns tecken på att coronavirus sprids luftvägen. Sars-CoV-2 rna har hittats i luftburna aerosoler. Placeringarna av upptäckten och partikelstorlekar tyder på att viruset har spridits via luften mycket längre än bortom ett 2 meter skyddande avstånd. På restauranger, idrottsevenemang, kryssningsfartyg och arbetsplatser har man funnit att infektioner spridits på ett sätt som är svårt att förklara. Annat än med spridning via luften.

Experter har kritiserat WHO:s ståndpunkt. WHO har ännu inte erkänt betydelsen av den luftbaserade smittsamma vägen och håller sig fast vid intrycket att SARS-CoV-2 sprider sig främst med de stora dropparna av virusbäraren. Som genom beröring av ytor med virus eller på grund av dålig handhygien kommer in i mottagarens luftvägar.

Brister i definitionen av spridningen av viruset

Kemitidningen har skrivit en intressant artikel om NAS-workshopens tankar om hur tidigare uppfattningar om smittovägar är föråldrade. Spridningen av sjukdomar är en mycket mer varierande fråga. En droppe som WHO använder och en uppdelning baserad på mindre än 5 mikrometer tar inte hänsyn till andra åtgärder där partiklar som medverkar till spridning av coronavirus luftvägen faktiskt fungerar, dvs.

Hur långt molnet av partiklar från nysningar utsträcker sig. Och vad som händer med partiklarna den innehåller beror på andedräktens kraft, ventilation, temperatur, fuktighet och partikelstorleksfördelning. Partiklar av alla storlekar kan innehålla virus. Ju mindre partiklarna är desto djupare in i lungorna kan den färdas med andningsluften

E.g. i inomhusluften kan viruset inuti en 5 mikrometer flytande partikel färdas med luftflöden från rum till rum, även hundratals meter bort.

Det som inte har beaktats är att viruset sprids med normal andning eller tal. Antalet små aerosoler som genereras när man pratar ökar när volymen av andning och decibelnivå ökar. Således, t.ex. nattklubbar och studentfester har en högre risk för exponering för viruset.

Hur rengör man det inre av en byggnad och ytor från virus för att motverka spridning av coronavirus luftvägen


Kvaliteten på inomhusluften och mängden aerosolpartiklar och virus där kan påverkas av ett tillbehör som ska installeras i ventilationssystemet

PHI-sensorn, som installeras i ventilationssystemet för renlufts intahet i byggnaden förstör mer än 99% av luftburna virus, bakterier, mögel och lukter.

I nysningstestet avlägsnade AOP luftrenare mikroberna upp till 99% 1m från nysningens källa.

Oxiderande medel och fotokatalys luftrenare producerar med UV-ljus och en fyra-metall katalysator samma oxidationsmedel i luften som det finns i en utomhus luft av god kvalitet. Dessa enheter kan användas på ett säkert sätt i lokalen där du och andra vistas. Dessa enheter bör inte blandas med ozonatorer, som också orsakar hälsoproblem.

PHI-sensorn kan installeras i valfri tilluftskanal i ventilationssystemet. Luften som strömmar igenom cellen sprider sig via luftflödet över ytorna på interiören och desinficerar utrymmet mera effektivt än vad konventionell rengöring och desinfektion kan uppnå. Tekniken söndrar också organiska partiklar i luften till harmlösa beståndsdelar.

PHI-® luftrenare baserade på oxidationsteknik har använts under lång tid på sjukhus, livsmedelsindustri, vid utbildningsinstitutioner och läroanstalter mm. där många människor rör sig. Mini PHI 12 är lämplig för enskillda hem- och mindre kontorsbruk. På grund av den höga efterfrågan, är leveranstiden ca. 1-2 veckor.

Tidigare artikel om hur coronavirus sprider sig luftvägen

Rulla till toppen