BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Testa brunnsvattnet, det är viktigt

testa brunnsvattnet

Testa brunnsvattnet, när ska man göra detta?

Många av oss får sitt hushållsvatten från brunnar. För att undvika hälsoproblem är det viktigt att vattnet vi använder är rent och inte innehåller föroreningar så som kemikalier. Eller bakterier. Därför ska man testa vattnet regelbundet, rekommendationen är minst var tredje år. Många gör det oftare, med dagens snabbtester är det både enkelt och billigt att testa själv så ofta man vill.

Även om vattnet kanske smakar bra och ser ut som det ska kan det ändå innehålla skadliga ämnen.

Översvämningar är ställvis årligen förekommande.

Dessa kan föra med sig ytvatten långa vägar, som samlar upp till exempel jordbrukskemikalier eller bakterier från omgivningen och detta vatten kan ta sig in i brunnen och blandas i brunnsvattnet. Och det går inte alltid att upptäcka från smaken eller hur vattnet ser ut. Så det är viktigt att testa regelbundet.

Ämnen som inverkar skadligt på hälsan men som man inte kan upptäcka med smak- och luktsinnet är nitriter och nitrater, radon och fluorid. Fluorid exempelvis påverkar tandbildning, och nitrater och nitriter kan ha skadlig inverkan på ett spädbarns syreupptagning. Det finns även risk för bildning av karsinogena nitrosaminer över tid.

När man misstänker att det finns något i dricks- och hushållsvattnet kan man begära råd från hälsovårdsmyndigheterna, vattenreningsverket eller annan lokal myndighet för att starta en undersökning. Eller skicka ett vattenprov till ett ackrediterat laboratorium som utför dessa undersökningar.

Det kan dock ta tid och även bli ganska dyrt. Snabbaste och billigaste sättet att komma till klarhet är att använda en bra snabbtest och göra testet själv. Då får man genast veta om skäl för oro finns, och i så fall ta saken vidare. Och om misstanken var ogrundad får man genast veta detta utan att det varken har tagit tid eller pengar. Snabbtesterna är billiga, även om man utför sådana ofta.

Vilka saker bör man testa för?

De vanligaste undersökningarna som behöver göras är det mängden av bakterier, pH, grumlighet, elektrisk konduktivitet samt färg som det handlar om. Även alkalitet, vatten hårdhet, syre, mangan, klorid, järn samt fluorid och kväveföreningar behöver undersökas med några års mellanrum.

Borrade bergsbrunnar finns det, beroende på ort kanske orsak att även testa för radon samt arsen. De kan förekomma i grundvattnet på orten och då ska man testa.

Om det kommer gröna eller bruna ränder i badrummet (handfat, toa, dusch, tvättmaskin) är det ofta alkalitet, hårdhet, pH, sulfat, grumlighet samt klorid som man ska testa för. Är ränderna bruna är det ofta järnhalten, grön färg härstammar från kopparrör.

Ifall varmvattnet är det man misstänker så ska man undersöka det för kväveföreningar, järn, mangan, koppar, zink samt bakterier.

Testa både vad som kommer ur kranar, samt ta vattenprov också direkt från brunnen.

Testa brunnsvattnet ofta själv

Det är enkelt och det är billigt att testa brunnsvattnet själv. Du behöver för dom flesta testerna bara några minuter tid samt ett vattenprov som ska testas.

Gör alltid först ett snabbtest när du misstänker att det är nåt med vattnet, eller när det har gått en längre tid sedan senaste testen. Snabbtestet ger dig antingen ro i själen när testet bevisar att det var falskt alarm, eller visshet om att åtgärder behövs. Samt att vattnet inte bör användas som dricksvatten så länge som ytterligare undersökningar pågår.

Förskolor med egen brunn har skyldighet att ha egen kontroll över vattenkvaliteten, mera på Folkhälsomyndigheten.

En bra test för att undersöka för bakterier

Snabbtest för brunnsvatten

Rulla till toppen