BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Ungdomar och droger

ungdomar och droger

Vid undersökningar av ungdomar och droger hittades följande:

”Under 2017 svarade 7 % av pojkarna och 5 % av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika. Jämfört med niorna är det nästan tre gånger så vanligt att eleverna i gymnasiets år 2 har använt narkotika; 20 % av pojkarna och 14 % av flickorna.

Sammantaget

kan sägas att även om narkotikaerfarenheten varit relativt stabil de senaste tio åren så visar konsumtionsutvecklingen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning. Vidare är det vanligare att få tag på narkotika via indirekta källor som vänner och bekanta jämfört med direkt av en ”langare” eller via internet.

Uppfattningen att det medför stor fysisk eller psykisk risk att prova cannabis 1–2 gånger förefaller ha minskat bland eleverna. Men detta återspeglas inte i de faktiska nivåerna av narkotikaerfarenheten.” Citatet är direkt från senaste CAN rapporten (2017) om skolelevers drogvanor.

Undersökningen görs bland elever i årskurs 9 samt gymnasiet år 2. Så från klass nio till andra gymnasieåret visar det på ökning och det är rätt många som prövar. Jämfört med undersökningar som gjorts tidigare är det inga stora ändringar. Varken uppåt eller neråt nu under dom senaste åren. Så det är ju positivt att siffrorna inte visar på ökande trend utan ligger på samma nivå som det har varit nu under senare år.

Ungdomar och droger uppdaterad artikel

När man tittar bakom statistiken

så betyder det ändå att i en klass med 10 killar och 10 tjejer så blir det två killar och 1,4 tjejer som har prövat. Så det finns orsak för föräldrar att vara på sin vakt. Och inte blunda för saken utan övervaka lite i den mån det nu går att göra med tonåringar och ungdomar. Det kan gå väldigt fort för ungdomar att komma på glid. Även på bara några veckor kan det ske dramatiska förändringar. Och ju längre det gått så desto svårare blir det att styra upp av föräldrar.

Viktigt att förstå är också att det har väldigt lite att göra med hur man är som förälder utan kan drabba vem som helst. Så att bry sig lite mera och tom snoka lite när ens barn är i den mest riskfyllda och påverkbara åldern är bara bra och inget att skämmas för.

Så fråga, kolla och dubbelkolla

och t.o.m. testa. Det går bra med dagens produkter att testa på rester som man hittar på rummet eller i bottnen på fickor om man nu inte vill konfrontera. Just att konfrontera är kanske bäst att lämna tills orsak föreligger. Med ungdomar i den åldern är det annars lätt hänt att man driver dom till att pröva vilket dom kan göra bara för att trotsa. Man älskar inte sitt barn mindre när man bryr sig. Utan mera, kan också vara bra att komma ihåg. Så småningom växer dom ur det och faran är över.

Här hittar du folkhälsomyndighetens uppgifter i ämnet

För Cannabis är det enkelt att testa själv hemma eller i skolan, tex. med denna test

Rulla till toppen