BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

Rent vatten – snart en handelsvara?

rent vatten snart en handelsvara

Rent vatten snart en handelsvara

Källor: WHO, LUT

Är rent vatten snart en handelsvara? Vatten är en av de viktigaste grundbultarna i vår existens på jorden. Resurserna är dock begränsade och det gör vattnet till en av dom stora existensfrågorna som kommer att behöva lösas under dom närmaste trettio åren.

Vatten är redan i högsta grad en bristvara

Cirka 70 procent av ytan på jorden består av vatten. Men bara 2-3 procent av vattnet duger som dricksvatten. Från denna mängd är det bara en procent av vattnet som finns lätt tillgängligt i floder och sjöar.

Resten av detta vatten är i form av is.

Av den här en procenten använder jordbruk och industri det mesta, ungefär 90 procent. Bara den sista tiondelen finns för användning i hem. För att delas av alla oss som finns på planeten.

Det är i dagsläget över 7,5 miljarder människor som ska dela denna vattenmängd. Redan nu saknar två miljarder människor tillräcklig tillgång till rent vatten.

FN har räknat ut att redan 2025 kommer nästan 5 miljarder människor att sakna tillgång till tillräckligt med vatten. Så är rent vatten snart en handelsvara?

Pengarna avgör om rent vatten snart är en handelsvara

Under de senaste hundra åren har vattenanvändningen ökat till sexfaldig. Ökningen fortsätter för folktillväxten, urbaniseringen samt industriell tillväxt ökar på efterfrågan och ställer till utmaningar om hur det skall räcka till åt alla.

Klimatförändringarna förorsakar översvämningar och torka, förändrar nederbörden och fukten i jord samt bidrar till att isarna smälter.

Dessutom är fördelningen av vatten ojämn: minst finns i Afrika, Asien och Mellanöstern när till exempel dom nordiska länderna och Kanada har rikligt med vatten och användningen är tillgänglig och ordnad på ett bra sätt.

Färskvatten är en förnybar resurs men användningen överstiger redan vad som kommer till. Så utmaningen är att säkerställa att resurserna räcker till och fördelas till alla som behöver, oavsett var på jorden dom finns.

Så en effektiv användning av vattnet räcker inte. Vi behöver också lösningar till att fördela vatten, återvinna dvs rena vatten samt avsaltning av havsvatten. Med andra ord: bioekonomi dvs användning av resurserna på hållbart sätt, återanvändning samt ny, ren teknologi bör alla utvecklas samtidigt.

Teknologin för dessa lösningar existerar redan. Nästan vilket vatten som helst kan göras tillräckligt rent för dricksvatten men det kostar pengar. En större utmaning är att få vattnet fördelat i rätt tid till rätt plats. Alla andra problem med rent vatten uppstiger ur den här frågan.

Problemen är mångfaldiga: för att nämna bara några så behöver vattnet som industrin använder renas och fördelas, utvecklingsländernas sanitetsproblem är ett stort problem då vatten där ofta kan bli smittobärare för sjukdomar, jordbrukets föroreningar, gruvverksamhet, luftföroreningar samt olyckor för att nämna några.

Vatten – orsak till krig?

Med krympande tillgång till vatten ökar konkurrensen om de existerande resurserna. Vem som äger tillgångarna och hur man får tillgång till dessa förorsakar redan konflikter mellan stater.

Vattenbrist är redan en orsak till konflikter i områden där det finns beroende till tillgångar som grannarna får tex via regn.

Klimatförändringarna har redan förändrat vattnets kretslopp så att tidigare bördiga odlingsmarker ej längre är det. Brist på vatten och föda förorsakar oroligheter och som följd flyttar människor som flyktingar till områden med bättre resurser.

I framtidsprognoser förekommer allmänt dessa folkrörelser som i grunden beror på klimatförändringarna. Inom snar framtid kan dessa öka tiofaldigt, för när livsmöjligheterna försvinner för det med sig massförflyttningar av människor. Så flyktingkrisen är bara i början.

En pågående forskning av klimatförändringar i Tibet forskar i hur klimatpåverkningar påverkar isar och vattenkvalitet vid Himalaya. De åtta största floderna i Asien börjar vid Tibet platån och en tredjedel av världens befolkning bor relaterat till dessa floder.

Lösningar efterfrågas

FN:s generalförsamling har 2010 kungjort rent vatten som en mänsklig rättighet. Och det är både bra och nödvändigt men saken behöver även praktiska lösningar. Ett synsätt som kan ge snabbare lösningar är att se vatten som en produkt och placera vattnet som sådan i en cirkulär ekonomi.

Så är rent vatten snart en handelsvara?

För det finns massor av förorenat vatten i många av dom utsatta områdena som med dagens teknologi kunde renas och återvinnas och återanvändas. Men för att det ska hända behövs en cirkulär ekonomi där vattnet ses som en produkt och har ett pris.

Utan praktiska åtgärder kommer inte FN:s kungörelse att leda till nämnvärt resultat, kostnaderna är så hisnande att länderna som skulle få nytta av det inte har möjlighet att bekosta detta. Så då ser antagligen nästa tio eller tjugo år ut som dom tio åren som har gått. Inte mycket har hänt.

Som huvudprodukt i en cirkulär ekonomi däremot skulle vattenekonomin fås intressant för privata aktörer och den vägen kan saker börja hända snabbare. Nackdelen här är ju att vattnet då får ett pris, och det handlar ofta om redan fattiga länder.

Vi är i en korsning

Hur ser bästa vägen framåt ut? Det finns väldigt många åsikter runt detta, det som ändå alla är överens om är att tillgången till vatten för alla kräver en snabb lösning. Utan en sådan kommer redan i en snar framtid flyktingströmmarna att öka, småskaliga krig att hålla på hela tiden i olika delar av världen och svält höra till vardagen i stora delar av världen.

Det är vad som händer om lösningen inte uppenbarar sig, dessutom kommer själva roten av problemet att finnas kvar för kommande generationer att lösa.

För utan vatten finns inte liv, så är det bara.

Värna om ditt vatten och ha kännedom om vad det innehåller. Du kan lätt testa själv, det är både enkelt och billigt.

Rulla till toppen