Luktar ditt sommarhus unket inuti?

unken lukt inomhus

Konstig, unken lukt inomhus När du far till stugan, luktar ditt sommarhus unket? Som en konstig, unken lukt inomhus? Sommarstuga lukten eller lukten av jordkällare eller som lukt av vått virke brukar lukta unket och kan komma från flera olika källor. Luktproblem kan orsakas av olika partikelliknande och gasformiga föroreningar. Luktkällor inkluderar fukt- och mögelskador, […]

Spridning av coronavirus luftvägen

korona virus sprider sig

Det finns bevis för att spridning av coronavirus kan ske luftvägen . I en workshop påUS National Academy of Sciences i augusti var experter från olika områden överens om att det finns tecken på att coronavirus sprids luftvägen. Sars-CoV-2 rna har hittats i luftburna aerosoler. Placeringarna av upptäckten och partikelstorlekar tyder på att viruset har […]

Hälsoeffekter av boende bland mögel och svamp

mikrober inomhus fukt i byggnad

Negativa hälsoeffekter som orsakas av mikrober Mikrober inomhus Negativa hälsoeffekter som orsakas av mikrober: Fukt i byggnad kan starta upp mikrob tillväxt. Från skada i byggnation kan ämnesomsättnings aerosoler (VOC och toxiner) eller partiklar (mikrober, sporer, mycel) lösgöras till luften inomhus. Hälsoeffekter från att bli utsatt för mikrober Hur hälsoeffekter utvecklas beror på vad man […]

Enligt en ny studie kan coronavirus också överföras genom aerosolpartiklar

Aerosol

Enligt ny studie kan coronavirus överföras genom aerosolpartiklar. När en person talar eller nyser blir droppar och aerosoler utblåsta från luftvägarna, tillsammans med eventuell infektion av corona viruset. Aalto-universitetet, Meteorologiska institutet, VTT och Helsingfors universitet har studerat införandet och spridningen av koronaviruset i inomhusluften. Studien tar hänsyn till hur droppar av olika storlekar beter sig […]

Lite fakta om hälsoproblem beroende på mögel i byggnader

hälsoproblem beroende på mögel

Om hälsoproblem beroende på mögel Det är vanligt att vi människor känner av symptom som är relaterade till inomhusmiljön där vi befinner oss i. Saker som huvudvärk, trötthet, luftvägsirritation samt hudbesvär är vanliga. Socialstyrelsen genomförde år 2009 en miljöenkät där 14% upplevde problem som kom sig av inomhusmiljön som dom vistades i. Allergiker i ännu […]